Naši diplomanti

Diplomska dela študentov po prenovljenem študijskem programu Balet, za pridobitev naziva višji baletni plesalec / višja baletna plesalka

Diplomska dela prve in druge generacije študentov po starem študijskem programu Balet, za pridobitev naziva učitelj / učiteljica baleta