Sodelovanje pri projektu Erasmus+ omogoča predavateljem in študentom stik z novim znanjem in izkušnjo šolanja v tujini, s tem pa bogati njihov osebni in strokovni razvoj. Pri organizaciji in izpeljavi mednarodnih izmenjav sodelujemo s Skupnostjo višjih strokovnih šol.

Evropska komisija je Višji baletni šoli leta 2016 podelila Erasmus listino za visoko šolstvo, in sicer za obdobje od 2014 - 2020.
Decembra 2020 pa je Evropska komisija odobrila tudi podaljšanje te listine za obdobje 2021 – 2027:

Ta listina naši šoli omogoča sodelovanje v programih ERASMUS+ v procesu mobilnosti študentov z namenom izobraževanja in praktičnega usposabljanja ter mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in poučevanja.

Izjava o politiki Erasmusa v angleškem jeziku