Na šoli izvajamo višješolski študijski program Balet za pridobitev strokovne izobrazbe in naziva višja baletna plesalka oz. višji baletni plesalec.