Urnik za študijsko leto 2023/2024

Urnik v največji možni meri časovno prilagajamo študentom, odvisen pa je tudi od obveznosti predavateljev in prostorskih razpoložljivosti.

Zaradi obveznosti študentov pri njihovih delodajalcih in v okviru praktičnega izobraževanja so po dogovoru s študenti in predavatelji možne tudi manjše spremembe v urniku tekom leta. Spremembe objavimo na spletni strani in na oglasni deski, študenti pa so o njih pravočasno obveščeni.

Predavanja potekajo med tednom v dopoldanskem in v zgodnjem popoldanskem času, občasno pa tudi ob sobotah.

1. letnik

Celoletni predmeti

 • Balet
 • Repertoar
 • Teorija glasbe
 • Zgodovina plesa in glasbe

   1. semester

   Predmeti samo v 1. semestru

   • Sporazumevanje, vodenje in poslovanje (Vodopivec, Cvitkovič)
   • Francoščina
   • Osnove koreografije

    2. semester

    Predmeti samo v 2. semestru

    • Informacijsko komunikacijska tehnologija (Cvitkovič)
    • Svetovni koreografski viri
    • Anatomija, fiziologija in teorija gibanja (Muha, Plevnik)

     Praktično izobraževanje

     Praktično izobraževanje poteka čez celo študijsko leto, v skladu s termini aktualnega dela pri delodajalcih. V tednih praktičnega izobraževanja ni rednih predavanj.
     DanPredmet
     6. 11. 2023 – 23. 12. 2023 (6. 1. 2024)praktično izobraževanje
     22. 4. 2024 – 18. 5. 2024praktično izobraževanje