Višja baletna šola je svojo učno pot začela oblikovati leta 1997 z osnutkom učnega načrta za izobraževanje baletnih pedagogov. Eden glavnih pobudnikov in ustanoviteljev je bil baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog Henrik Neubauer.

Po štirih letih priprav in usklajevanj se je 25. oktobra 2001 skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje - CPI začel postopek za nomenklaturo in pripravo profila novega poklica, t.j. baletni pedagog, ki je bil potrjen januarja naslednje leto.

Leto 2002 je bilo prelomno, saj je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje 4. oktobra 2002 potrdil izobraževalni program Balet za pridobitev naziva učitelj/učiteljica baleta. Šlo je za program višjega strokovnega izobraževanja, ki je omogočal pridobitev VI. stopnje izobrazbe. Poleg določil zakonodaje s tega področja so bile v programu upoštevane tudi potrebe na trgu dela in mednarodne primerjave v državah EU.

S pričetkom študijskega leta 2007/08 je Višja baletna šola odprla vrata prvi generaciji študentov, ki so se vpisali na izredni študij. Študij se je izvajal v prostorih Srednje glasbene in baletne šole na Vegovi 7 v Ljubljani. Takrat je Višjo baletno šolo vodil v.d. ravnatelja Tomaž Buh, ki je bil tudi direktor zavoda KGBL.

Od selitve v novozgrajeno stavbo na Ižanski cesti 12, leta 2008 dalje, si Višja baletna šola deli prostore tudi z baletnimi oddelki Glasbene šole in Srednje glasbene in baletne šole.

Program Balet se je izvedel dvakrat, prvič v letu 2007/08 drugič pa 2010/11, obakrat kot izredni študij.

Z novo organizacijsko enoto Višja baletna šola in s programom Balet je tedanja institucija 13. oktobra 2009 pridobila tudi novo ime – to je Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

Od študijskega leta 2015/16 dalje na šoli izvajamo prenovljeni program Balet, s katerim smo pridobili novo dinamiko in zalet. Z novim programom študenti pridobijo naziv višji baletni plesalec oz. višja baletna plesalka. Program jim omogoča poglabljanje strokovnega znanja baletne in drugih plesnih tehnik ter koreografije, hkrati pa praktična znanja nadgradi s pedagoškimi predmeti. Velika pridobitev je tudi v program vključena praksa, ki predstavlja most med izobraževanjem in zaposlovanjem.

Šola je delovala pod vodstvom različnih vršilcev dolžnosti ravnatelja, od Dejana Prešička, Mateja Selana do Polonce Češarek in Nuše Podvornik. Aprila 2017 pa je vodenje prevzela sedanja ravnateljica Tina Hribar. Pod njenim vodstvom in s prizadevanji predavateljev se šola danes uspešno umešča v slovenski baletni prostor. V študijskem letu 2023/24 študij obiskuje že 5. generacija študentov po prenovljenem programu.

Šola vztrajno napreduje pri kakovosti in prepoznavnosti programa ter pri povezovanju na nacionalni in mednarodni ravni. Povečuje se število vpisnih mest, uspešna zunanja evalvacija Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu -Nakvis aprila 2021 in vse večja prepoznavnost v tujini, pa še dodatno potrjujejo stabilno rast in razvoj ustanove.

Z združevanjem tradicije, strokovnosti in inovativnosti, Višja baletna šola stoji kot trden steber slovenske baletne umetnosti in izobraževanja ter uspešno utrjuje svojo pozicijo s prednostmi, ki izhajajo iz specifik in majhnosti.