Napredovanje v višji letnik

Pogoj za napredovanje v 2. letnik so uspešno opravljene obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri čemer morajo biti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja opravljene v celoti.

Ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je treba opraviti študijske obveznosti in praktično izobraževanje tega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri čemer morajo biti obveznosti iz praktičnega izobraževanja opravljene v celoti.

Ponovni vpis v letnik

Če študent ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik ali ne diplomira pravočasno do konca študijskega leta iz upravičenih razlogov (starševstvo, vojaške obveznosti ali težka bolezen), se mu lahko dovoli ponovni vpis v letnik.

Ponovni vpis odobri študijska komisija šole in ravnatelj na podlagi dokazil in pisne prošnje študenta.

Ponavljanje odobri študijska komisija šole na podlagi pisne prošnje študenta.