Ko se otrok odloči

Kdaj vpisati otroka v baletno šolo? Otroci radi plešejo in se izražajo s plesom, kar je zelo spodbudno in dragoceno, saj nam daje možnost, da otroka vključimo v baletno izobraževanje.

Začetki baletne umetnosti

Seznanite se z zgodovino in razvojem baletne umetnosti od obdobja baroka in Ludvika XIV. pa vse do danes. Ustanovitev Kraljeve akademije plesa v Parizu leta 1661 je bila odločilnega pomena, saj je s tem klasični balet dobil svoje temelje in sistematično urejenost. Morda veste, v katerem jeziku so zapisana imena baletnih korakov?

Baletni vsakdanjik

Vas zanima, kakšen je vsakdanjik učenke in učenca klasičnega baleta? Značilnosti in posebnosti baletnega šolanja krojijo potek dneva in bolj aktiven življenjski slog, saj pouk baleta v nižjih razredih sprva poteka dvakrat tedensko, sčasoma pa vsak dan, pri čemer se mu postopoma priključujejo tudi drugi predmeti, ki ga dopolnjujejo.

Baletni bonton in oprema

Za uspešno učenje in izvajanje baleta moramo sprejeti določena pravila obnašanja, discipline in oblačenja. Baletni bonton je jasen in temelji na medsebojnem spoštovanju. Posebna oprijeta oblačila služijo natančnemu in resnemu delu, kjer imata učitelj in učiteljica pomembno nalogo sprotnega popravljanja gibov, ki ovirajo optimalen razvoj baletne tehnike pri učenkah in učencih.

Učna ura baleta

Potek učne ure je jasno določen, njegov okvir pa ostaja enak, ne glede na stopnjo izobraževanja. Klasični balet je lahko osnova tudi za druge plesne zvrsti, osnovni koraki se logično in postopno nadgrajujejo v kompleksnejše, zahtevnejše sklope in kombinacije.

Baletni kostum skozi zgodovino

Z razvojem baletne tehnike se je predvsem za balerino spreminjal tudi kostum. Postajal je vse krajši in lahkotnejši. Kostum je pomemben v procesu nastajanja in uprizoritve predstave. V največji možni meri se podreja pravilom gibanja in je v skladu z zgodbo, ki jo balet pripoveduje.

Baletna disciplina

Brez discipline je učenje baletne tehnike zelo ovirano ali celo nemogoče, saj pouk poteka v skupini in pravila za uspešno komuniciranje so nuja. Disciplino podpira baletni bonton. Za uravnotežen plesni in osebnostni razvoj pa služi ustvarjalni del učne ure, kjer učenke in učenci sami iščejo svoj izraz in lastno interpretacijo gibov.

Različne šole baleta

S širitvijo baletne umetnosti po svetu so se skozi zgodovino oblikovale različne smeri in šole baleta. Prav vse pa so nadaljevanje francoske Kraljeve akademije plesa, nekatere med njimi so nastale tudi kot združitev dveh poprejšnjih.

Koristnost vadbe baleta

Baletno šolanje vpliva na telesne in duševne sposobnosti ter zmožnosti. Za uspešno učenje klasičnega baleta so potrebne določene telesne značilnosti, saj je brez njih vadba precej otežkočena. Kot je tudi splošno znano in vsekakor drži, redna in zavzeta vadba baleta izboljšuje držo in podpira vsestranski razvoj telesa in duha.

Oprema baletne dvorane

Za uspešno izvedbo pouka baleta so potrebni posebni materialni pogoji. Ali veste, čemu so namenjeni ogledalo, posebna tla, baletni drogovi, velik prostor, visok strop, prezračevanje, zadostno ogrevanje ... ?

Pomen glasbene spremljave v živo

Glasba je sestavni del plesa in od njene kakovosti je odvisen tudi balet. Z njo se razvija plesalčeva muzikalnost, ki se kaže v harmoničnem zlitju giba z glasbo. Prisotnost pianista korepetitorja in izvajanje primerne glasbe v živo je tako pomemben del vsake učne ure.

Vloga staršev

Tudi starši so del vzgojno-izobraževalnega trikotnika (otrok - učitelj - starši). Čeprav niso prisotni na učnih urah, je ne glede na stopnjo šolanja in starost otroka oz. mladostnika pomembna njihova podpora, zaupanje, sprejemanje in sodelovanje.

Primerno telo za balet

Baletna tehnika zahteva nekatere telesne značilnosti, ki so pomembne za uspešno plesanje. Kljub temu da morebiti kakšno telo ne ustreza popolnoma baletnim idealom, je nekatere telesne ovire možno premostiti z redno vadbo.