Na Višjo baletno šolo se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • umetniško gimnazijo, plesna smer – balet ali
  • gimnazijo ali katerikoli srednješolski strokovni program in je opravil maturo iz izbirnega predmeta glasba – balet ali
  • zgoraj navedenim programom ustrezen program

in je opravil preizkus posebne nadarjenosti iz baleta po merilih in kriterijih avdicije za baletnega plesalca.

Vpis se odvija vsaki dve leti. Naslednji vpis v 1. letnik bo potekal v letu 2025 za študijsko leto 2025/26.

Trenutno ni novic.