Študenti se lahko individualno srečajo s profesorji v času govorilnih ur. Na govorilne ure se morajo profesorju najaviti s sporočilom po elektronski pošti na njegov službeni elektronski naslov. Lokacija govorilnih ur se določi po dogovoru s profesorjem, običajno je v predavalnici št. 146 ali na baletnem oddelku.

S predavatelji, ki so zaposleni tudi na drugih organizacijskih enotah zavoda KGBL, se lahko za termin dogovorijo tudi osebno, medtem ko so zunanji predavatelji dosegljivi le po elektronski pošti.