Funkcije strateškega sveta šole so, da:

 • sprejme dolgoročni razvojni program šole v soglasju s svetom zavoda,
 • predlaga nadstandardne programe,
 • predlaga letni delovni načrt šole,
 • predlaga finančni načrt šole,
 • spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija,
 • obravnava poročila o študijski problematiki oz. zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, itd.,
 • sodeluje z vsemi organi šole.

Strateški svet sestavljajo:

 • trije predavatelji šole,
 • dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev,
 • dva predstavnika študentov
 • en predstavnik diplomantov ali diplomantk.

Strateški svet imenuje svet šole za dobo šest let.

Strateški svet 2023/24

Cestnik Tehovnik Vesna, predavateljica, predsednica
Podvornik Nuša, predavateljica
Bizjak Jernej, predavatelj
Zgonc Boštjan, predstavnik ministrstva
Zanella Renato, predstavnik delodajalcev
Markovič Lara, predstavnica študentov
Dedić Selma, predstavnica študentov
Škrjanc Katarina, predstavnica diplomantov