Poimenovanje komorna igra izhaja iz italijanskega izraza “musica da camera” (“camera” je manjši prostor ali soba) in je bil prvič omenjen leta 1555. Komorna glasba je izraz za skladbe, ki so komponirane za manjše zasedbe, pri katerih vsak part partiture izvaja le po en glasbenik.
Komorne instrumentalne ali vokalne skladbe so se sprva izvajale v manjših prostorih dvorcev premožnih fevdalcev in ne v velikih dvoranah.
Pouk se izvaja enkrat tedensko. Vsakoletna zasedba komornih skupin učencev, ki so dolžni obiskovati pouk komorne igre, se na predlog učiteljev določi z letnim delovnim načrtom. Glede na število izvajalcev poznamo različne komorne sestave: duo, trio, kvartet, kvintet, sekstet, septet, oktet, nonet in decet.

Oddelek
Klavir, Godala, Pihala, trobila in tolkala, Kitara in harfa, Harmonika in orgle, Petje

Vrsta programa
Skupinski pouk

Starost
Učenci klavirja, harmonike, kitare, godal, pihal, trobil in tolkal:
od 5. razreda
Učenci orgel: od 3. razreda
Učenci harfe: od 7. razreda
Učenci petja: od 4. razreda

Trajanje programa
1 leto

Vpis
Ni preizkusa nadarjenosti

Velikost komorne zasedbe
2 - 9 otrok

Pouk komorne igre je določen s predmetnikom. V priložnostne komorne sestave se praviloma vključujejo učenci višjih razredov.
Na naši glasbeni šoli se je zvrstila že pestra paleta raznovrstnih zasedb, kot so godalni kvartet, klavirski trio, duo violončel, klavirski duo, kitarski duo, duo harf, klavir štiriročno, kvartet saksofonov, kvartet klarinetov, jazz skupina in ansambel saksofonov.
Šola za izvajanje komorne igre med drugim zagotavlja ustrezne inštrumente (različke), ki so potrebni za sestavo nekaterih komornih skupin. To so na primer: bas klarinet, basovska tuba, sopranski, tenorski, baritonski saksofon ipd.
Glede na število izvajalcev poznamo različne komorne sestave: duo, trio, kvartet, kvintet, sekstet, septet, oktet, nonet in decet.

Priporočljiva starost

V komornih sestavih sodelujejo:

 • učenci klavirja, harmonike, kitare, godal, pihal, trobil in tolkal od 5. razreda dalje,
 • učenci orgel od 3. razreda dalje,
 • učenci harfe od 7. razreda dalje,
 • učenci petja od 4. razreda dalje.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Komorna igra

Trajanje programa

Komorna igra se izvaja v skladu s predmetniki za pouk inštrumentov in petja. Učenci sodelujejo v komorni zasedbi praviloma eno leto, lahko pa tudi več let.

Namen in cilji poučevanja

Namen in cilji poučevanja so:

 • zaznavanje homogenega pulza, agogike in intonacije,
 • iskanje čutenja in navdiha pri skupnem igranju,
 • osvajanje veščin za kasnejše igranje v orkestrih,
 • spoznavanje stilov in literature skozi zgodovinska obdobja,
 • nastopanje in medsebojno druženje,
 • krepitev medsebojnega razumevanja in empatije,
 • vključevanje v ljubiteljske inštrumentalne skupine in orkestre.

Materialni stroški šolanja

Ni dodatnih stroškov.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.