Preverjanje in ocenjevanje znanja

Preverjanje in ocenjevanje znanja ter pogoji za napredovanje v višji razred ali stopnjo izobraževanja je podrobno določeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah.

Podrobne pogoje in opis vsebine znanj določajo tudi standardi in minimalni standardi znanj, ki so zapisani v učnih načrtih za posamezni predmet.