Naš oddelek je eden manjših na glasbeni šoli. Tesno je povezan s srednjo stopnjo, s katero skupaj organiziramo mojstrske tečaje in delavnice. Med posebnostmi teh delavnic je spoznavanje mojstrov izdelovalcev inštrumentov in preizkušanje različnih velikosti harmonik.

Profesorji si prizadevamo ustvariti čim boljše pogoje za učenje, spodbudno motivacijo ter visoko raven umetniškega doživljanja in izražanja mladih glasbenikov. Na oddelku se razvijajo glasbeni talenti bodočih harmonikarjev in organistov.

V želji po posebnem ambientu in akustiki učenci večkrat nastopajo v prostorih sakralnih objektov. Glasbeniki in poslušalci tam lahko doživijo nove dimenzije zvoka in občutenj.

Številni nastopi na domačih in mednarodnih tekmovanjih učence obogatijo z znanjem in izkušnjami. Suvereno lahko nadaljujejo izobraževanje na srednji stopnji in kasneje tudi na akademijah.

Na oddelku posebno pozornost namenjamo najmlajšim učencem. Med drugim je pedagoginja Mateja Prem Kolar leta 2018 izdala prav njim namenjen učbenik Moja harmonika 1. Delo je pomemben prispevek k slovenski glasbeni pedagoški literaturi.

Odprtost oddelka sega tudi izven okvirov šole. Uspešno sodelujemo s slovenskimi skladatelji, ki ob posebnih priložnostih ustvarijo izvirna avtorska dela posebej za naše učence.

Ko poleg želje po znanju učence in učitelje spremljajo zanos, strast in ljubezen do lepega, postane poučevanje poslanstvo.
Mateja Prem Kolar vodja oddelka

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.