Glasbena in baletna šola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana izvaja glasbeno in plesno izobraževanje za predšolske in osnovnošolske otroke ter mladostnike.

Naše poslanstvo je odkrivati, negovati in razvijati glasbeno in plesno nadarjenost učencev. Različne izkušnje in spretnosti, ki jih učenci pridobijo na naši šoli, postanejo pomembna popotnica njihovega skladnega in uravnoteženega osebnega razvoja, glasbenega izražanja ter ustvarjanja. Učenci izostrijo svoj čut tako za izvajanje kot tudi za poslušanje glasbe. Pridobljene izkušnje pomenijo v njihovem nadaljnjem življenju izhodišče za poglabljanje stikov z glasbo.

Najbolj nadarjeni učenci lahko svojo umetniško pot razvijajo na nadaljnjem glasbenem izobraževanju na naši Umetniški gimnaziji.

Pouk poteka na dveh lokacijah, kjer izvajamo sledeče programe: