Izpiti in izpitni roki 2023/24

Znanje učencev se ocenjuje na izpitih in na nastopih v šoli in zunaj nje. Izpiti so letni in popravni ter so sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah. Izvaja se jih v rokih, določenih s pravilnikom, ki ureja šolski koledar za glasbene šole in v skladu z letnim delovnim načrtom šole.