Klavirski oddelek nižje stopnje sledi osrednjemu poslanstvo glasbene šole. To je zagotavljanje možnosti glasbenega izobraževanja vsem otrokom, ki si to želijo. Učitelji našega oddelka nudimo kakovostno izhodišče učencem, ki želijo z igranjem klavirja nadaljevati na srednji stopnji ali se profesionalno posvetiti glasbi.

Nabor pedagogov, ki delujejo na našem oddelku, je zelo pester. Številni profesorji poleg pedagoškega dela še koncertirajo in sodelujejo z najvidnejšimi državnimi kulturnimi institucijami. Učitelji klavirja so tudi korepetitorji. Na nastopih in tekmovanjih spremljajo učence drugih inštrumentov in petja. Kar nekaj učiteljev klavirja poučuje tudi na srednji stopnji glasbenega izobraževanja. Ta mnogovrstnost je največja vrednota dela našega oddelka in temelji na dolgoletni tradiciji.

Med šolskim letom so dejavnosti oddelka interni, razredni in tematski nastopi ter organizacija seminarjev. Vse to je namenjeno druženju in izmenjavi izkušenj udeležencev. Seminarje izvajajo profesorji bližnjih konservatorijev ali akademij. Učenci se redno udeležujejo javnih nastopov v okviru celotnega Konservatorija. Poleg tega učitelji in učenci sodelujejo v združenju EPTA, ki v slovenskem prostoru organizira koncerte in izobraževanja.

Učenci, dijaki in profesorji se redno udeležujejo domačih in mednarodnih tekmovanj. Številni nastopi na domačih in mednarodnih tekmovanjih učence obogatijo z znanjem in izkušnjami. Tako lahko suvereno nadaljujejo izobraževanje na srednji stopnji in kasneje na akademijah.

Klavir je inštrument, ki vas s svojo lepoto in bogastvom harmonij popelje v nesluteni svet umetnosti. V svet, ki presega naš vsakdanjik in ga hkrati nepogrešljivo dopolnjuje in bogati. Na klavirskem oddelku glasbene šole smo tu zato, da vam ta svet približamo in vas popeljemo vanj.
Jan Sever vodja oddelka

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.