Šolski urnik začne veljati s pričetkom šolskega leta, to je 1. septembra, do takrat pa so možne v njem spremembe.
Informacije o razporeditvi v paralelke učenci prejmejo v mesecu avgustu po elektronski pošti.