Razvoj pevskega podmladka na našem oddelku poteka vsestransko – od usvajanja osnov pevske tehnike do spoznavanja stilov, jezikov in brezmejne zakladnice literature. Učenci petja se uvajajo v večglasno petje, spoznavajo komorno glasbo, tehniko celovitega nastopa in odrsko mimiko. Posebno naklonjenost posvečamo slovenskemu opusu.

Pevsko šolsko leto je zapolnjeno s številnimi internimi in javnimi nastopi, zunajšolskimi nastopi ter mednarodnimi tekmovanji. Učenci se redno udeležujejo državnega tekmovanja mladih glasbenikov TEMSIG. Delo na oddelku bogatijo in krasijo odlični rezultati na podlagi izkušenj mednarodnih tekmovanj, solističnih nastopov in recitalov. Organiziramo najmanj dva pevska seminarja z gostujočimi domačimi in tujimi priznanimi pevci na leto.

Aktivnosti na oddelku se močno prepletajo s srednješolsko stopnjo. Profesorji petja so med drugim mentorji in predavatelji na visokošolskih ustanovah, kjer vodijo izobraževanje in pedagoško prakso za študente petja. Redno nastopajo v najrazličnejših profesionalnih zasedbah, izvajajo mojstrske tečaje, so člani mednarodnih in državnih tekmovanj ter aktivno sodelujejo v mednarodnih združenjih.

Pevcem je dano, da lahko svoje glasbeno izražanje nadgradimo z besedami in tako združimo več umetnosti. Nad nami bedi vseh devet grških muz … no, morda le muza zvezdoslovja Uranija malo manj.
Tatjana Vasle profesorica petja

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.