Po predmetniku na naši glasbeni šoli izvajamo tudi pouk komorne igre. Učenci višjih razredov glasbene šole se vključijo v priložnostne komorne sestave. Komorna glasba je izraz za skladbe, ki so komponirane za manjše zasedbe, pri katerih vsak part partiture izvaja le po en glasbenik.

Pouk komorne igre se praviloma izvaja enkrat tedensko. Vsakoletna zasedba komornih skupin učencev, ki so dolžni obiskovati pouk komorne igre, se na predlog učiteljev določi z letnim delovnim načrtom. Skupina komorne igre lahko šteje od 2 do 9 učencev.

Komorni sestavi, ki so se že zvrstili na naši glasbeni šoli so: godalni kvartet, klavirski trio, duo violončel, klavirski duo, kitarski duo, klavir štiriročno, kvartet ali ansambel saksofonov, kvartet ali kvintet klarinetov, jazz skupina ipd.

Oddelek
Klavir, Godala, Pihala, trobila in tolkala, Kitara in harfa, Harmonika in orgle, Petje

Članstvo
Obvezno

  • učenci klavirja, harmonike, kitare, godal, pihal, trobil in tolkal - od 5. razreda
  • učenci orgel - od 3. razreda
  • učenci harfe - od 7. razreda
  • učenci petja - od 4. razreda

Velikost zasedbe
2 – 9 otrok

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.