Plesna pripravnica za sodobni ples je namenjena učencem prve triade osnovne šole. V prvem in drugem letu pripravnice učenci skozi igro spoznavajo svoje telo in prostor ter poglobijo odnos do okolja, posameznikov ali skupine. Glede na njihove psihofizične sposobnosti in zakonitosti razvoja telesa odkrivajo osnovne elemente plesne tehnike. Velik poudarek pri programu pripravnic sloni na razvijanju sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti. Tretje leto učenci že ozaveščeno izvajajo gibe in dejavnosti, ki njihovo telo usposobijo za nadaljevanje izobraževanja v plesnem programu. Otroci stari 9 let se ob koncu pripravnice lahko vpišejo v 1. razred programa sodobni ples na podlagi opravljenega preizkusa nadarjenosti.

Naše telo je plesni instrument. 
S telesom lahko ustvarjamo, sproščamo čustva in se sporazumevamo.

Oddelek
Sodobni ples

Vrsta programa
Za otroke

Starost
6 let

Trajanje programa
3 leta

Vpis
Ni preizkusa nadarjenosti

Velikost razreda
18 otrok

Vse tri pripravnice so vključene v program vsakoletnega javnega nastopa celotnega oddelka za sodobni ples v tematsko obarvani predstavi. Predstava se praviloma izvede v spomladanskem času v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Priporočljiva starost

V program plesne pripravnice za sodobni ples se lahko vključijo otroci, ki so dopolnili 6 let.

  • Pripravnica 1 je namenjena otrokom, ki so stari šest let in obiskujejo prvi razred osnovne šole.
  • Pripravnica 2 je namenjena otrokom, ki so stari sedem let in obiskujejo drugi razred osnovne šole.
  • Pripravnica 3 je namenjena otrokom, ki so stari osem let in obiskujejo tretji razred osnovne šole.

Predmetnik

 
Stopnja - pripravnica
  
Predmeti
1
2
3
  
  
  
  
  
Plesna pripravnica za sodobni ples

Trajanje programa

Program plesnih pripravnic za sodobni ples obsega tri starostne skupine od 6 do 8 let, ki se delijo na 1., 2. in 3. pripravnico. Namenjen je učencem prve triade osnovne šole. Pouk poteka dvakrat tedensko po 45 minut na naši lokaciji na Vegovi.

Spretnosti in znanja, pridobljena v pripravnici, lahko mladi plesalci nadgradijo pri nadaljnjem izobraževanju v programu balet ali sodobni ples, pri čemer je treba za nadaljevanje šolanja uspešno opraviti preizkus nadarjenosti.

Namen in cilji poučevanja

Plesna pripravnica za sodobni ples otroke pripravlja na vstop v obdobje, ko bodo psihično in fizično zreli, da se s pedagoškim pristopom sistematično in premišljeno spoprimejo s plesnimi elementi sodobnega plesa.

Namen in cilji poučevanja so:

  • čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški razvoj,
  • razvoj čuta za estetiko,
  • spoznavanje telesa, giba, koordinacije in dihanja,
  • razvoj posluha,
  • spodbujanje socialne interakcije.

Materialni stroški šolanja

Celotni prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 45 min: 38,00 eur/obrok

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.