Plesna pripravnica za balet je namenjena učencem prve triade osnovne šole, ki izražajo veselje do glasbe in plesa. Njen pomen je, da otroku omogoči intenzivnejši in sistematičen pristop do baletne vzgoje. Učence z organizirano didaktično igro in z gibanjem ponesemo v svet izražanja čustev, domišljije in lastnih izkušenj ter jih s tem postopoma uvajamo v baletno umetnost. Učence vodimo in poučujemo preko različnih spodbud. Ob tem sprejemamo njihovo samoiniciativnost. Skupaj z njimi gradimo njihovo domišljijo in gibalno komunikacijo s sošolci in okoljem.
"Skozi didaktično igro z zavzetim delom do trdnega znanja in dobre pripravljenosti za pouk klasičnega baleta."

Oddelek
Balet

Vrsta programa
Za otroke

Starost
6 let

Trajanje programa
3 leta

Vpis
Ni preizkusa nadarjenosti

Velikost razreda
18 otrok

Prvi del učne ure je običajno namenjen tehniki. Učenci se učijo baletnih korakov, različnih načinov gibanja in v ozadju le-teh usvajajo gibalne principe. Pri tem urijo svoje telo, pridobivajo na moči in razteznosti mišic. V drugem delu ure pa imajo učenci možnost, da z osnovami baletne tehnike izrazijo svojo ustvarjalnost. V gibanju po lastnih zamislih sestavljajo in uporabljajo naučene baletne korake. Z gibi poskušajo pripovedovati zgodbe ter izraziti svoj čustveni in domišljijski svet. Baletno gibanje popestrimo tudi z različnimi rekviziti, kot so rutice, kronice, čarobne palčke ipd.

Priporočljiva starost

V program plesne pripravnice za balet se lahko vključijo otroci, ki so dopolnili 6 let.

  • Pripravnica 1 je namenjena otrokom, ki so stari šest let in obiskujejo prvi razred osnovne šole.
  • Pripravnica 2 je namenjena otrokom, ki so stari sedem let in obiskujejo drugi razred osnovne šole.
  • Pripravnica 3 je namenjena otrokom, ki so stari osem let in obiskujejo tretji razred osnovne šole.

Predmetnik

 
Stopnja - pripravnica
  
Predmeti
1
2
3
  
  
  
  
  
Plesna pripravnica za balet

Trajanje programa

Program plesnih pripravnic za balet obsega tri starostne skupine od 6 do 8 let, ki se delijo na 1., 2. in 3. pripravnico. Namenjen je učencem prve triade osnovne šole. Pouk poteka dvakrat tedensko po 45 minut na naši lokaciji na Ižanki.

Spretnosti in znanja, pridobljena v pripravnici, lahko mladi plesalci nadgradijo pri nadaljnjem izobraževanju v programu balet ali sodobni ples, pri čemer je treba za nadaljevanje šolanja uspešno opraviti preizkus nadarjenosti.

Namen in cilji poučevanja

Plesna pripravnica za balet omogoča otroku celovit razvoj. Pouk poteka v skupini.

Namen in cilji poučevanja so:

  • spoznavanje plesnih elementov,
  • spoznavanje telesa kot inštrumenta za plesni izraz,
  • razvoj plesne kulture,
  • odkrivanje lastne domišljije,
  • spodbujanje socialne interakcije.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 45 min: 38,00 eur/obrok

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.