Na naši šoli izvajamo na osnovni stopnji razširjen, t. i. obsežnejši in zahtevnejši, program baleta. Pouk v prvem in drugem razredu poteka dvakrat tedensko, od tretjega razreda naprej pa od dva- do petkrat tedensko. Pri pouku baletnih skupin sodeluje tudi korepetitor.
Balet je čarovnija, ki jo ustvarja naše telo.
Skozi šolsko leto utrip dela določa sosledje obdobij, ko se učenci učijo novo snov, in obdobij, ko pripravljajo odrske nastope.
Učenci pri pouku razvijajo gibalno in plesno disciplino, razvijajo koordinacijo v gibanju, telesno moč in gibljivost telesa – predvsem odprtost nog. Spoznavajo in utrjujejo osnovno baletno tehniko. Pri učencih spodbujamo plesno ustvarjalnost in vrednotenje plesa. Skladno s plesom ozaveščamo dihanje v mirovanju in dihanje v gibanju.

Oddelek
Balet

Vrsta programa
Za otroke

Starost
9 let

Trajanje programa
4 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Lepota umetnosti baleta leži v dovršenosti in eleganci giba.
Koreografije in plesne elemente, ki se jih učenci učijo med poukom, prikažejo ob nastopih. Novembra je načrtovan prvi javni nastop oddelka, na katerem se predstavijo vsi razredi baletne šole. Nastop poteka v obliki baletne pravljice ali baletne ure posameznega razreda. Januarja se vsi učenci pripravljajo na polletno ocenjevanje, marca pa učenci 6. razreda baleta opravljajo preizkuse nadarjenosti za vpis na srednjo baletno šolo. Vrhunec sezone je letna predstava v Cankarjevem domu v Ljubljani, ki jo izvedemo skupaj s srednjo baletno šolo. Že nekaj let zapored oddelek za balet nastopa tudi na festivalu Junij v Ljubljani, ki poteka na odprtem odru na Kongresnem trgu. Tega sodelovanja se učenci vedno veselijo. Šolsko leto se junija zaključi z letnimi izpiti. Med letom učenci baleta sodelujejo še na priložnostnih koncertih, svečanostih in prireditvah.
Učenci redno nastopajo v baletnih in opernih predstavah SNG Opera in balet Ljubljana. Predstava Hrestač – Božična zgodba je na sporedu vsako leto. V njej so nastopile že številne generacije naših mladih plesalcev.
Izbrani in posebej perspektivni učenci se vsako drugo leto pripravljajo na Državno tekmovanje mladih baletnih plesalcev BALTEK. Ponosni smo, da so naši učenci dobitniki številnih nagrad in plaket. Prav tako se učenci udeležujejo tekmovanja Tutu v organizaciji Društva baletnih umetnikov Slovenije.

Zgodovina baleta

Izraz balet izhaja iz italijanske besede ballo, ki pomeni ples.

Baletna umetnost se je razvila v Franciji na francoskem dvoru v času kralja Ludvika XIV. Od takrat se je v baletu veliko spremenilo in posodobilo, a nekatere osnovne stvari so se ohranile do danes. Baletni koraki in gibi so obdržali imena v francoskem jeziku in to poimenovanje se uporablja po vsem svetu.

Balet je živa umetnost in se še danes vztrajno razvija. Današnji plesalci in koreografi ob uprizarjanju tradicionalnih klasičnih predstav ustvarjajo tudi nove predstave, ki so odraz današnjega časa. Občinstvo po vsem svetu se navdušuje nad lepoto klasičnega baleta, ki ga odlikuje dovršenost in eleganca gibanja.

Priporočljiva starost

Učenje baleta se prične pri 9. letih z vpisom v 1. razred baletne šole. Program obsega šest razredov v priporočljivi starosti od 9 do 14 let. Vpis je možen na podlagi opravljenega preizkusa nadarjenosti.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
  
  
1
2
3
4
5
6
Balet
Nauk o glasbi

Trajanje programa

Šolanje na baletni šoli traja 6 let, in sicer 4 leta na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Od 3. razreda naprej šolanje poteka po obsežnejšem in zahtevnejšem programu, ki je namenjen šolanju bodočih profesionalnih baletnih plesalcev.

Po štirih letih šolanja učenci zaključijo nižjo stopnjo. Za napredovanje v 5. razred morajo uspešno opraviti letni izpit in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije, da lahko nadaljujejo šolanje na višji stopnji, ki traja 2 leti (5. in 6. razred). V 5. in 6. razredu učenci dobijo kot dodatni obvezni predmet še NOG za plesalce.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Šolanje je namenjeno otrokom, ki želijo pobliže spoznati klasični balet in se kasneje morda podati na profesionalno pot. V izobraževalnem programu ima otrok priložnost razviti doživljanje, spoznavanje in izražanje s telesom v glasbi.

Namen in cilji poučevanja so:

 • prebujanje interesa in ljubezni do baleta,
 • razvoj plesnega izraza,
 • sproščanje domišljije in ustvarjalnosti,
 • vztrajnost in delovne navade,
 • krepitev sposobnosti koncentracije,
 • zaznavanje in uporaba gibalnega, vizualnega ter glasbenega spomina,
 • spoznavanje osnovnih baletnih tehnik in drže,
 • spoštovanje lastnega telesa,
 • oblikovanje sposobnosti vrednotenja baleta,
 • spodbujanje javnega nastopanja, socialne interakcije in empatije,
 • spodbujanje vseživljenjske udeležbe v umetnosti plesa, glasbe…

Materialni stroški šolanja

Celotni prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

1.-4. razred: 45,00 eur/obrok

 • razred: pouk 2x/teden po 60 min
 • razred: pouk 2x/teden po 60 min
 • razred: pouk 4x/teden po 90 min
 • razred: pouk 4x/teden po 90 min

5.-6. razred: 48,00 eur/obrok

 • razred: pouk 5x/teden po 90 min
 • razred: pouk 5x/teden po 90 min + 45 min

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.