Petje v zboru je za marsikaterega dijaka poseben izziv. Nekateri nadgrajujejo svoje pevske izkušnje iz zborov v osnovnih ali glasbenih šolah, drugi pa se s petjem v skupini prvič srečujejo. Skupinsko muziciranje je pomembno za razvijanje harmonskega posluha, fraziranja, razumevanja različnih glasbenih tekstur. Pomaga pa tudi pri razvijanju občutka pripadnosti, odgovornosti, oblikovanju skupnih ciljev in vrednot.

Oddelek
Modul A - Glasbenoteoretični predmeti
Modul B - Petje, Klavir, Kitara, harfa, citre

Članstvo
Obvezno od 2. letnika

Velikost zbora
40 - 50 dijakov

Naš mešani pevski zbor je v preteklosti vrsto let vodil prof. Tomaž Habe, eno leto prof. Peter Šavli, žensko zasedbo pa prof. Majda Hauptman. Razcvet zborovskega gibanja na našem konservatoriju pa se je začel leta 2010, ko je vodenje zbora prevzel skladatelj in dirigent Ambrož Čopi. Po štirih letih rastoče kvalitete in visokih uvrstitvah na tekmovanjih je bila sprejeta odločitev, da se zbor razdeli v dve skupini. Zbor KGBL, katerega člani so vsi, ki ne obiskujejo šolskih orkestrov, in Komorni zbor KGBL, ki ga sestavlja približno 40 pevcev, ki si želijo večjih izzivov, nadgradnje vokalno tehničnih znanj in petja zahtevnejše zborovske literature na višji kakovostni ravni.

Repertoar zbora je sestavljen žanrsko in stilno raznoliko, od renesanse do sodobne glasbe, in ponuja mladim pevcem možnost poustvarjanja raznolike literature. Zbor je krstno izvedel vrsto skladb mladih skladateljev, ki so prva znanja in spodbude dobili prav v tem zboru.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.