Strokovnoteoretični glasbeni predmeti so namenjeni pridobivanju nepogrešljivih znanj in spretnosti na področju glasbene teorije, prakse in zgodovine glasbe. Vsi profesorji na oddelku smo akademsko izobraženi skladatelji in naše ure pouka vsebujejo veliko umetniškega pridiha, dijaki pa skozi prakso zavestno ali pa vsaj podzavestno razvijajo občutek za glasbeno strukturo, harmonsko-melodično logiko ter posledično za smiselno interpretacijo glasbene celote, razvijajo pa tudi sposobnost improvizacije ter zmorejo prepoznavati slogovne karakteristike glasbenih del iz vseh obdobij.

Profesorji nenehno skrbimo za posodobitve nalog in vaj v okvirih učnih načrtov srednješolskega glasbenega izobraževanja ter ves čas iščemo nove in sveže rešitve za ohranjanje navdušenja naših bodočih profesionalnih oziroma dobrih amaterskih glasbenikov, ki bodo pridobljeno znanje lahko širili dalje in s tem vzdrževali ali celo povečevali kvaliteto glasbenih spretnosti v Sloveniji. Po končanem šolanju skoraj vsi dijaki uspešno naredijo sprejemne izpite na ljubljanski Akademiji za glasbo ali katerikoli sorodni ustanovi tako v Evropi kot tudi drugje po svetu.

Vsako leto pripravimo celovečerni javni koncert dijakov-skladateljev, ki nam prikaže pestro paleto glasbenih spretnosti in estetik posameznih dijakov ne glede na smer šolanja ali njihovo estetsko prepričanje. Nekatera glasbena dela se pozneje izvajajo tudi na drugih javnih prireditvah v okviru konservatorija in izven šolskih dogodkov. Naši dijaki se udeležujejo državnih in mednarodnih tekmovanj iz solfeggia, glasbene teorije in glasbene ustvarjalnosti (TEMSIG, IMMCC Maribor), nekateri pa so tudi prejemniki nagrad na skladateljskih natečajih v Sloveniji in v tujini.

Oddelek ima tudi svojo smer srednješolskega izobraževanja, t.i. A-smer, »glasbenik splošne smeri«, kjer poučujemo in vzgajamo dijake v smeri kompozicije in glasbene teorije, orkestrskega in zborovskega dirigiranja, sakralne glasbe, glasbene pedagogike in muzikologije.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.