Delo svetovalne službe zajema širok spekter področij, je interdisciplinarno, poteka z dijaki, njihovimi starši, učitelji, vodstvom in tudi z zunanjimi institucijami. Program dela temelji na programskih smernicah za svetovalno službo in po predvidenih tematskih sklopih ter v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

Šolsko svetovalno delo na naši umetniški gimnaziji opravljajo psihologi Nuša Podvornik, Sabina Brodar Kaplja in Bor Ratajec.

Kontakti

Nuša Podvornik

Ižanska 12, soba 124A

t: 059 074 312
e: nusa.podvornik@kgbl.si

Uradne ure:
Pon: /
Tor: 8:15 – 14:15
Sre: 8:00 – 15:00
Čet: 8:15 – 14:15
Pet: /

Bor Ratajec

Ižanska 12, soba 124A

t: 059 074 312
e: bor.ratajec@kgbl.si

Uradne ure:
Pon: 8:00 – 16:00
Tor: /
Sre: /
Čet: 14:00 – 19:00
Pet: 8:00 – 15:00

Sabina Brodar Kaplja

Ižanska 12, soba 107

t: 059 074 307
e: sabina.brodar.kaplja@kgbl.si

Uradne ure:
Pon: 10:00 – 18:00
Tor: /
Sre: /
Čet: /
Pet: /