Izobraževalni program naše umetniške gimnazije se po uspešno končanem četrtem letniku zaključi s splošno maturo. Matura poteka v skladu s koledarjem Državnega izpitnega centra v dveh izpitnih rokih, spomladanskem in jesenskem.

Dijaki naše šole opravljajo maturo iz petih predmetov.

Obvezni maturitetni predmeti so:

  • slovenščina
  • matematika
  • tuji jezik

Poleg obveznih naše dijake pripravljamo še na sledeče predmete:

  • glasba
  • zgodovina
  • tuji jezik

Maturitetni koledar

Rok za oddajo predprijave15. 11. 2023
Zadnji rok za prijavo k splošni maturi v spomladanskem izpitnem roku30. 3. 2024
Zadnji rok za oddajo prilog k prijavi na izpit iz glasbe na srednji glasbeni šoli30. 3. 2024
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti)26. 4. 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov (za spomladanski izpitni rok)19. 5. 2024
Zadnji rok za prijavo k splošni maturi v jesenskem roku12. 7. 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
(za jesenski izpitni rok)
13. 8. 2024
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli (za jesenski izpitni rok)19. 8. 2024
Spomladanski izpitni rok7. 5. – 21. 6. 2024
Slovenski jezik, izpitna pola 1 (esej)7. 5. 2024
Izpitni nastopi (glasba, balet)9. – 18. 5. 2024
Glasbeni stavek, izpitna pola A13. 5. 2024
Slovenski jezik, izpitna pola 229. 5. 2024
Angleščina1. 6. 2024
Glasba - pisno4. 6. 2024
Zgodovina7. 6. 2024
Matematika8. 6. 2024
Nemščina10. 6. 2024
Ustni del mature12. 6. – 21. 6. 2024
Jesenski izpitni rok22. 8. – 3. 9. 2024
Glasbeni stavek, izpitna pola A22. 8. 2024
Slovenski jezik, izpitna pola 1 (esej) in izpitna pola 223. 8. 2024
Tuji jeziki in izbirni predmeti24. 8. 2024,
27. 8. – 30. 8. 2024
Matematika26. 8. 2024
Ustni del mature23. 8. – 4. 9. 2024
Izpitni nastopi (glasba)2. 9. – 3. 9. 2024

Maturitetna spričevala

Spomladanski izpitni rok11. 7. 2024, ob 10:00
Jesenski izpitni rok17. 9. 2024, ob 10:00