Človeški glas, naj bo z govorom ali s petjem, je že od pradavnine eden od glavnih načinov sporočanja in izražanja misli in čustev. Naši pedagogi s svojim strokovnim znanjem in vso pozornostjo skrbijo za zdrav razvoj mladih glasov.

Na pevski oddelek se vpisujejo učenci, ki imajo praviloma znanje štirih razredov glasbene šole. V času šolanja pri nas nadgrajujejo svoje znanje trikrat tedensko po eno šolsko uro. Učitelji skrbimo za razvoj mladih pevcev vsestransko - od nadgrajevanja osnov tehničnih in muzikalnih prvin, razvijanja glasovnega obsega in volumna, spoznavanja stilov, jezikov, interpretacije, seznanjamo jih z brezmejno zakladnico pevske literature (s posebno pozornostjo se posvečamo slovenski), učimo jih veščin nastopanja in skrbimo za njihov celostni glasbeni razvoj. Po končanem šolanju so dijaki usposobljeni za poklic pevca zborista v poklicnih zborih, kot so npr. operni zbor, Zbor Slovenske filharmonije idr., mnogi dijaki pa nadaljujejo izobraževanje na glasbenih akademijah ali konservatorijih doma ali v tujini.

Naše pevsko leto je zapolnjeno s številnimi internimi in javnimi nastopi, zunajšolskimi nastopi, na katere nas vabijo, udeležujemo se pevskih tekmovanj doma in v tujini, vsako leto pa tudi organiziramo pevski seminar, na katerega povabimo priznane domače ali tuje pevske pedagoge. Pogosto se na oddelku lotimo tudi produkcije komorne opere, ko učence poleg pevskega parta učimo tudi odrske igre, komornega muziciranja, vključimo jih k pripravi kostumov in k organizaciji celotnega dogodka.

Naši učenci na nastopih in tekmovanjih doma in v tujini dosegajo izvrstne rezultate in posegajo po najvišjih mestih in nagradah.

Z velikim veseljem naši pevci sodelujejo tudi v Komornem zboru KGBL, pogosto v njem dobijo priložnost nastopati kot solisti in tako pridobivajo dodatne odrske izkušnje.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.