Šolsko leto

Ocenjevalna obdobja

1. 9. 2023 -
15. 1. 2024
1. ocenjevalno obdobje
18. 12. - 22. 12. 2023
Polletno preverjanje znanja (glavni predmet)
16. 1. - 21. 6. 2024
2. ocenjevalno obdobje (1. - 3. letnik)
11. 9. – 15. 9. 2023
Letni izpiti – jesenski rok
16. 1. - 21. 5. 2024
2. ocenjevalno obdobje (4. letnik)
22. 4. - 26. 4. 2024
Polletno preverjanje znanja (glavni predmet)

Redni pouk

1. 9. 2023 -
24. 6. 2024
1. – 3. letnik
1. 9. 2023 -
21. 5. 2024
4. letnik

Pouka prosti dnevi - prazniki

1. 11. 2023
Dan spomina na mrtve
25. 12. 2023
Božič
26. 12. 2023
Dan samostojnosti in enotnosti
1. 1. - 2. 1. 2024
Novo leto
16. 1. - 21. 5. 2024
2. ocenjevalno obdobje (4. letnik)
8. 2. 2024
Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan
1. 4. 2024
Velikonočni ponedeljek
27. 4. 2024
Dan upora proti okupatorju
1. 5. - 2. 5. 2024
Praznik dela
3. 5. 2024
Pouka prost dan

Počitnice za dijake

30. 10. - 3. 11. 2023
Jesenske počitnice
27. 12. 2023 -
2. 1. 2024
Novoletne počitnice
16. 1. - 21. 6. 2024
Zimske počitnice
28. 4. - 2. 5. 2024
Prvomajske počitnice

Informativni dnevi

16. 2. - 17. 2.2024

Sprejemni preizkusi

14. 3. - 16. 3. 2024

Požarna vaja

Oktober 2023

Kulturni dnevi in ekskurzije

29. 9. 2023
Strokovna ekskurzija - tujina
15. 9. – 18. 9. 2023
Športni tabor na Krku
20. 10. - 21. 10. 2023

Prostovoljna strokovna ekskurzija za dijake 2. - 4. letnika
(München, Nemčija; prednost imajo dijaki višjih letnikov, 3. in 4. letnika)

22. 11. 2023,
ob 19.30

Kulturni dan
Ogled predstave SNG Opera in balet Ljubljana, baletni večer

6. 2. 2024

Kulturni dan
Koncert Simfoničnega orkestra v Slovenski filharmoniji, podelitev Škerjančevih diplom, priznanj in nagrad

9. 2. – 11. 2. 2024
Zimski športni tabor na Kopah
15. 3. 2024
Kulturni dan
4. 4. 2024
Strokovna ekskurzija po Sloveniji

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico do spremembe datuma in izvedbe strokovnih ekskurzij in kulturnih dni glede na morebitne nepredvidene okoliščine.

Športni dnevi

15. 9. 2023
1. - 4. letnik
23. 1. 2024
Smučanje Vogel, drsanje Bled, pohod Planica

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico do spremembe izvedbe športnega dne glede na epidemiološko sliko ali vremenskih razmer.

Opozorilo:
Možne so spremembe koledarja glede na situacijo v državi ali v nepredvidenih okoliščinah, o katerih bodo dijaki in strokovni delavci pravočasno obveščeni.