Vpisni pogoji in pričakovano znanje

Na našo Srednjo glasbeno in baletno šolo se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, ki so določeni v Razpisu za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij.

Pogoj za vpis je uspešno zaključena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus glasbene oz. plesne nadarjenosti po programu glasbene oz. baletne šole. Preizkus se razlikuje po smereh in modulih.

Vpis in preizkus glasbene oz. plesne nadarjenosti potekata v skladu z Rokovnikom za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij.

V primeru omejitve vpisa se upoštevajo tudi učni uspeh in ocene nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v osnovni šoli.

Pričakovano znanje

Preizkusi nadarjenosti