Glasbena nadarjenost za
Modul C: jazz/zabavna glasba

Preizkus modul C – jazz, zabavna glasba je sestavljen iz dveh delov: solfeggia oz. nauka o glasbi in iz instrumenta oz. petja. Stopnja zahtevnosti preizkusa nadarjenosti ustreza pogojem iz Razpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in prenovljenih učnih načrtov. Komisija lahko po potrebi s kandidatom opravi tudi razgovor.

PROGRAM SPREJEMNEGA PREIZKUSA