Glasbena nadarjenost za
Modul B: inštrument/petje

Preizkus modul B – petje, instrument je sestavljen iz dveh delov: solfeggia oz. nauka o glasbi in iz instrumenta oz. petja. Stopnja zahtevnosti preizkusa nadarjenosti ustreza pogojem iz Razpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in prenovljenih učnih načrtov. Komisija lahko po potrebi s kandidatom opravi tudi razgovor.

Opomba: Na prijavnico za sprejemni izpit kandidat napiše, v kolikor potrebuje korepetitorja KGBL.

PROGRAM SPREJEMNEGA PREIZKUSA