Plesna nadarjenost za Modul A: balet

Preizkus modul A – balet je sestavljen iz baletnega treninga. Kandidate skozi trening vodi baletni pedagog, ob tem tričlanska komisija podaja svoje ocene v 10 kategorijah. Stopnja zahtevnosti preizkusa nadarjenosti ustreza pogojem iz Razpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in prenovljenih učnih načrtov. Komisija lahko po potrebi s kandidatom opravi tudi razgovor.

Sprejemni preizkus poteka v obliki skupinske ure baleta (do 90 min).

Zahtevano je znanje klasičnega baleta v obsegu šestih razredov baletne šole (obsežnejši in zahtevnejši program).

Učitelj baleta, ki vodi baletno uro, prikaže kandidatom vaje na dan preizkusa.

Kandidat na sprejemnem preizkusu individualno pokaže lastno koreografijo na prstih (baletno etudo), ki jo sestavi sam na preizkusu.

Glasba je izvedena s strani baletnega korepetitorja (do cca. 30 min).