Glasbena nadarjenost za
Modul A: glasbeni stavek

Preizkus modul A – glasbeni stavek je sestavljen iz dveh delov: solfeggia oz. nauka o glasbi in iz klavirja. Stopnja zahtevnosti preizkusa nadarjenosti ustreza pogojem iz Razpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in prenovljenih učnih načrtov. Komisija lahko po potrebi s kandidatom opravi tudi razgovor.

PROGRAM SPREJEMNEGA PREIZKUSA


Znanje klavirja v obsegu šestih razredov in nauka o glasbi v obsegu šestih razredov in znanje solfeggia v obsegu dveh razredov glasbene šole.

Igrati je potrebno pet prvin:

 1. Lestvice in akordi:
  Durova in molova lestvica kombinirano v razdalji oktave. Durovi in molovi kvintakordi z obrati.

 2. Etuda:
  Ena od navedenih etud po lastnem izboru: Czerny op. 299, Berens op. 61, Cramer ali druge etude podobne težavnostne stopnje.

 3. Skladba:
  J. S. Bacha: Mali preludij ali Dvoglasna invencija.

 4. Sonata ali sonatina: 1. in 2. stavek.

  • Sonatine: Clementi, Mozart »Dunajske sonatine«.

  • Sonate: Mozart, Haydn.

 5. Poljubna skladba skladatelja 19. ali 20. stoletja.

Opombe:
Izbrani program se izvaja iz not, ena skladba se izvaja na pamet.