Za vpis v program Modul A: glasbeni stavek veljajo pogoji za vpis v izobraževalni program Gimnazija in uspešno opravljen preizkus glasbene nadarjenosti.

Vpisni postopek in preizkus glasbene nadarjenosti potekata v skladu z Rokovnikom za vpis.

V primeru omejitve vpisa se upoštevajo tudi učni uspeh in ocene nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli.

Več informacij za vpis:

Pričakovano znanje
Program preizkusa nadarjenosti

Bodite obveščeni