V okviru programa Modul B: inštrument/petje je mladim nadarjenim glasbenikom omogočeno nadaljevanje šolanja in nadgradnja znanja, ki so ga pridobili na nižji stopnji glasbene šole. Program ponuja priložnosti za razvijanje glasbenega talenta in ustvarjalnosti dijakov na izbranem inštrumentu oz. petju. Dijakom je pri individualnem pouku nudeno podkovano strokovno vodenje in razširjen vpogled v področja strokovno teoretičnih predmetov.

Modul B: inštrument/petje se poučuje v skupnem obsegu 350 ur letno. Glasbeno izobraževanje skupaj s splošnimi gimnazijskimi predmeti pomembno vpliva na dijakov čustveni razvoj, razvoj ustvarjalnosti, občutek za estetiko in kulturo nasploh.

Vrsta programa
Srednješolski

Način izvajanja šolanja
Redno, vzporedno

Trajanje programa
4 leta

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti v skladu z Rokovnikom za vpis.

Strokovno teoretično področje tega programa obsega znanje iz solfeggia, zgodovine glasbe, harmonije in kontrapunkta. Pouk poteka skupinsko. Dijaki pridobivajo temeljna glasbena znanja in jih nadgrajujejo. Tako prehajajo iz teoretičnega k ustvarjalnemu znanju. Vse to vodi k boljšemu razumevanju in posledično tudi bolj kakovostni izvedbi skladb in umetniškemu razvoju, s pomočjo katerega vstopajo na poklicno pot in se razvijajo v vsestranske glasbene umetnike.

Med strokovno-teoretične predmete sodijo tudi orkester, zbor, komorna igra in priložnostne zasedbe. Mnogi koncerti, gostovanja, druženja, in tekmovanja bogatijo vsebine teh predmetov in jih osmislijo. Dijaki spoznajo pomen in lepoto skupnega dela, oblikovanja umetniških vsebin, pomen odgovornosti, zaupanja in medsebojne pomoči. Tako pridobijo osebnostne odlike, ki so nujne za vsakega poklicnega ali ljubiteljskega glasbenega umetnika.

Po uspešno opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo univerzitetni študij na vseh fakultetah, razen na tistih, ki predpisujejo posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.

Predmetnik

PredmetLetnik
1234Skupaj ur
letno
Maturitetni
standard
IObvezni štiriletni predmeti
1Slovenščina 4444560560
2Matematika 4444560560
3 Tuj jezik I (angleščina ali nemščina) 3333420 420
4Tuji jezik II (angleščina ali nemščina)2332350420
5Športna vzgoja 3333420
Obvezni predmeti:
6 Zgodovina222210280
7Geografija3105
8Biologija22280
Fizika22
9 Psihologija2140
Filozofija 2
10Likovna umetnost135
11Informatika 270
12Solfeggio3222315315
13Zgodovina glasbe1
23210210
14Glasbeni stavek 222210
15Klavir1111140
16Petje – instrument3333420420
IIUre za izbirne predmete12105
IIIDruge oblike samostojnega in skupinskega dela
17Zbor – orkester 312210
18Komorna igra22140
17Dopolnilni instrument*135
IVObvezne izbirne vsebine90909090300
Skupaj vseh ur na teden 34363635
*Predmet dopolnilni instrument obsega: čembalo za pianiste, pikolo za flavtiste, angleški rog za oboiste, različki klarineta za klarinetiste, različki saksofona za saksofoniste in violo za violiniste.

Trajanje programa

Program traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.