Godalni oddelek naše srednje šole je po zanimanju za vpis in številu dijakov eden večjih oddelkov konservatorija. Zastopajo ga vsa godala: violina, viola, violončelo in kontrabas.

Godalci, kot pravimo dijakom tega oddelka, v okviru šolanja in izobraževalnega programa veliko nastopajo. Poleg številnih solističnih nastopov so vpeti v simfonični orkester in razne komorne skupine, ki jih lahko sestavljajo tudi z drugimi inštrumenti. Intenzivno delo v simfoničnem orkestru našim dijakom veliko pomeni. Skupno muziciranje v veliki skupini kot je orkester, predstavlja določeno mero discipline in poglobljeno poznavanje simfoničnega repertoarja. Naši godalci so člani orkestra, ki je med letom „nagrajen“ z vnaprej določenimi mini turnejami in koncerti po Sloveniji ali sosednjih državah.

Poleg vseh obveznosti pri glasbenih in splošnoizobraževalnih predmetih naši dijaki dosegajo odlične uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Na tej poti jih skrbno vodijo in spremljajo zavzeti profesorji. Trenutno na našem oddelku poučuje petnajst profesorjev, večina je redno zaposlenih. Prav izredna usposobljenost kadra in entuziazem, tako profesorjev kot dijakov, omogočata doseganje odličnih rezultatov in pripomoreta k celostnemu umetniškemu razvoju.

Profesorji redno izobraževanje dijakov našega oddelka dopolnjujemo z organizacijo seminarjev in delavnic za godala. K sodelovanju povabimo vrhunske zunanje sodelavce in pedagoge, ki se z veseljem odzovejo. V okviru delavnic se naši dijaki dodatno izobražujejo, spoznavajo nove načine in pristope v glasbi ter pri posameznemu inštrumentu. Na ta način vsako leto izpeljemo najmanj en ali dva seminarja za vsak godalni inštrument posebej.

Po končanem šolanju naši godalci po večini z odliko opravijo avdicije na akademijah in univerzah doma ali v tujini. Umetniška raven in kakovost godalcev opazno raste. Profesorji stremimo k temu, da šolanje in splošni vtis učnega procesa na konservatoriju zagotavljata predvsem zdravo in spodbudno okolje, ki omogoča vsakemu posameznemu dijaku rast in napredek glede na svoje sposobnosti.

Ob vsem tem je pomembno poslanstvo, da glasba med seboj združuje ne samo izvajalce in poslušalce, temveč tudi naše dijake.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.