Violina je najmanjši in najvišje zveneči inštrument iz družine godal. Nanjo igramo ali godemo z lokom (igramo »arco«) in brenkamo s prsti (igramo »pizzicato«). Violina ima štiri strune, ki se med seboj razlikujejo po tonski višini. Strune si sledijo od najnižje do najvišje po naslednjem vrstnem redu: G, D, A in E.

Miza, stol, skleda sadja in violina; kaj drugega človek še potrebuje, da je srečen.
(Albert Einstein)

Pri igranju prste leve roke postavljamo na ubiralko in tako določimo višino tona. Ton se bo oglasil, ko z desno roko zbudimo struno z lokom ali s prsti.

Oddelek
Godala

Vrsta programa
Za otroke

Starost
7 - 9 let, lahko tudi od 6 let ali prej

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Violina je zaradi prodornega in lepega zvena eden najbolj priljubljenih klasičnih inštrumentov. Skladatelji so jo v svojih skladbah že od nekdaj pogosto uporabili kot inštrument z vodilno vlogo. Poleg klasične glasbe violino povsod po svetu najdemo tudi v zasedbah, ki izvajajo ljudsko glasbo, vse pogosteje pa tudi v popularnih glasbenih zvrsteh.
Violine italijanskega mojstra iz obdobja 1700 do 1720 stoletja Anonia Stradivaria imajo neprecenljive vrednosti.

Zgodovina violine

Zgodovina violine sega v davno 10. stoletje v osrednjo Azijo, kjer so se domnevno prvič pojavili inštrumenti, na katere se je igralo z lokom iz konjske žime. V času Bizantinskega cesarstva so se različni godalni inštrumenti razširili po svetu. Prišli so tudi do italijanskih pristanišč v Benetkah in Genovi. Okrog leta 1550 je violina dobila podobo, ki je skoraj popolnoma nespremenjena v uporabi še danes. Najslavnejše delavnice so bile v tistem času v Cremoni v severni Italiji. Violine so postale kmalu popularne, saj je francoski kralj Karel IX. pri mojstru Amatiju leta 1560 naročil 24 violin. Slavni Andrea Amati, njegova učenca Nicole in Andrea Guarneri, v 18. stoletju pa Antonio Stradivari so izpopolnili obliko violine. Njihovi inštrumenti še danes veljajo za najboljše in posledično najdražje inštrumente na svetu.

Zaradi prodornega zvoka in neskončnih tehničnih zmožnosti so violinam vsi veliki skladatelji zahodne klasične glasbe od 16. stoletja naprej namenjali velik del svojih opusov tako v solističnih kakor tudi v komornih in orkestrskih glasbenih delih. Violina ima vodilno vlogo v simfoničnem orkestru.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja violine priporočamo starost od 7 do 9 let. Z učenjem lahko praviloma pričnejo tudi mlajši otroci od 6. leta naprej, kar pa je odvisno od kognitivnih in motoričnih sposobnosti otroka. Učenje pred 6. letom poteka manj sistematično, bolj spontano, kar v primeru poučevanja violine narekuje posebne pedagoške in didaktične prijeme. Igranje violine zahteva prisilno držo, ki je za mlajše otroke neugodna in jo težje osvojijo.

Poleg izkazane želje po igranju inštrumenta je pomembna otrokova zrelost in podpora staršev. Še posebej se to izkaže pri mlajših otrocih. Napredek je odvisen od naravnih predispozicij učenca in rednega dela doma.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Klavir
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč glasbena obdobja od baroka do moderne.

Učenje violine traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre ter pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Ker je violina z vidika proizvajanja zvoka precej zahteven inštrument, sta pri učenju potrebni potrpežljivost in redna vaja.

Namen in cilji poučevanja so:

 • spoznavanje osnovne tehnike in zakonitosti igranja na violino,
 • prebujanje veselja do glasbe,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in delovnih navad,
 • prebujanje motoričnih spretnosti,
 • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
 • utrjevanje koncentracije in glasbenega spomina,
 • spodbujanje javnega nastopanja,
 • izoblikovanje in krepitev samopodobe ob nastopih ali tekmovanjih,
 • igranje v skupinah in različnih zasedbah v šoli,
 • spodbujanje socialne interakcije in empatije,
 • vključevanje v ljubiteljske godalne, simfonične orkestre in druge zasedbe v širšem okolju.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola učencem v času šolanja omogoča izposojo primerno velikih violin glede na učenčevo velikost in starost. Po posvetu s pedagogom si jo učenci lahko izposodijo na začetku šolskega leta.

Prispevek za izposojo inštrumenta na leto: 120,00 eur
Prispevek se poravna v dveh obrokih, in sicer v mesecu novembru in marcu.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.