Viola je nekoliko večji in širši inštrument kot violina. Ima štiri strune, ki so uglašene kvinto nižje od violine in so v sledečem zaporedju: c, g, D1, A1. Zven viole je nižji, globlji in toplejši. Velikosti viol ne določamo tako kot pri violinah (četrtinka, polovinka, celinka), temveč jo merimo v centimetrih. Najpogosteje je njihov trup dolg med 38 in 42 cm. Tudi violski lok se razlikuje od violinskega. Je malenkost težji in širši ter ima več žime.
Danes zasledimo različna poimenovanja viole: nemško bratsche, francosko alto in italijansko alta.

Oddelek
Godala

Vrsta programa
Za otroke in najstnike

Starost
7 - 9 let

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Viola skupaj z violino, violončelom in kontrabasom tvori družino godal, kjer zaseda mesto srednjega glasu med violino in violončelom. Zaradi njenega obsega violsko literaturo zapisujemo v altovskem ključu. Tehnika igranja viole je enaka tehniki igranja violine.
Danes se srečujemo s klavirji in pianini različnih velikosti. Razlikujejo se po dolžini. Pravi koncertni klavir meri v dolžino okoli 275 cm, salonski okoli 200 cm, krajši klavirji pa do 170 cm. Pianino je pokončni manjši klavir različnih višin.
Ena prvih romantičnih sonat za violo je Schubertova Sonata Arpeggione.
Prehod iz violine na violo starejšim učencem ne predstavlja težave, saj hitro usvojijo nove karakteristike inštrumenta. Poleg igranja viole pri pouku se učenci učijo tudi doživljanja ritma, se seznanijo s skupinskim muziciranjem v komornih zasedbah in igrajo v šolskem godalnem orkestru.

Zgodovina viole

V preteklosti so se pojavljale različne velikosti in stili viol, kot tudi različna imena zanje. Današnja oblika se je v 16. stoletju v Italiji razvila iz viole da braccio (v prevodu ‘iz roke’). Še danes lahko po svetu zasledimo različna poimenovanja za violo: po nemško bratsche, francosko alto in italijansko alta.

Približno v 17. stoletju je nastalo nekaj viol, ki so bile zelo dolge, zato so to vrsto inštrumenta redko igrali. V 18. stoletju pa je začela viola pridobivati na pomembnosti in uporabnosti. Skladatelji so zanjo pričeli pisati tudi koncerte.

Pomembno vlogo v komornih zasedbah in orkestrih si je viola zagotovila že od samega začetka inštrumentalne glasbe, v zadnjih stotih letih pa je doživela svoj razcvet in se uveljavlja tudi kot solistični inštrument.

Priporočljiva starost

Viola je zelo primerna za učence s predhodnim znanjem igranja na violino. Učenci, ki so zaključili nižjo stopnjo violine in bi svoje glasbeno izobraževanje radi še nadaljevali, se lahko vpišejo k pouku viole. Ker gre za nekoliko večji inštrument, je potrebno poiskati njegovo primerno velikost v skladu s telesnimi značilnostmi učenca.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Viola
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč glasbena obdobja od baroka do moderne.

Učenje klavirja traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre ter pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Učencem je pri pouku inštrumenta omogočen prostor za ustvarjanje, izražanje in preizkušanje njihovih lastnih idej.

Namen in cilji poučevanja so:

  • spoznavanje osnovne tehnike in zakonitosti igranja na violo,
  • nadgradnja predhodnega znanja violine,
  • spodbujanje improvizacije in igranja brez notnega zapisa,
  • spodbujanje ustvarjalnosti in delovnih navad,
  • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
  • utrjevanje koncentracije,
  • spodbujanje javnega nastopanja, socialne interakcije in empatije,
  • igranje v skupinah in različnih zasedbah v šoli,
  • vključevanje v ljubiteljske godalne, simfonične orkestre in druge zasedbe v širšem okolju.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola učencem v času šolanja omogoča izposojo primerno velikih viol glede na učenčevo velikost in starost. Po posvetu s pedagogom si jo učenci lahko izposodijo na začetku šolskega leta. Za učence začetnike obstajajo manjše različice viol. Optimalno velikost inštrumenta se izbere v skladu s telesnimi karakteristikami posameznega učenca.

Prispevek za izposojo inštrumenta na leto: 120,00 eur
Prispevek se poravna v dveh obrokih, in sicer v mesecu novembru in marcu.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.