"Ples je skrivnostni jezik duše." (Martha Graham)

Vizija našega oddelka je ustvariti razmere, kjer se otroška ustvarjalnost, sposobnost izražanja z gibom in neustavljiva sposobnost vživljanja v domišljijski svet, razteza od rosnih let, pa vse do zaključka šolanja in še naprej.

Pedagogi na oddelku za sodobni ples sledijo ciljem plesne vzgoje, ki jih je zastavila že Živa Kraigher. Naš namen je prebujati interes in ljubezen do plesa, plesnega izražanja in spoznavati lastno telo kot inštrument za plesni izraz. Obvezen del ustvarjalnega procesa je tudi prevajanje idej in postopkov v besede. Kot vsako leto morajo mladi ustvarjalci sami napisati opis koncepta in proces dela.

Naše pedagoginje so aktivne plesalke v projektih javnih kulturnih institucij in plesnih združenj. Svoje znanje nadgrajujejo z organiziranjem seminarjev, sestavljanjem koreografij, plesom v predstavah itd.

Vsebine se med šolanjem razvijajo. Pri tem se stopnjujejo kompleksnost in ozaveščenost obvladovanja telesa in hkrati spoznavanje, utrjevanje ter uporaba osnov različnih plesnih tehnik.

Zadnja leta imamo na oddelku tudi fantovsko skupino, mlajšo in starejšo, saj se vedno več fantov vpisuje v naš program sodobnega plesa.

Namen dela na oddelku je ustvariti pogoje, da bi pri učencih vzklila želja po poklicnem ukvarjanju s plesom. Kar nekaj naših učencev se s plesom ukvarja še naprej tudi po zaključku šolanja. Nekateri med njimi so si našli mesto v poklicu profesionalnega plesalca, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Ples pomeni toliko čudovitih stvari! Iz zgodovine človeštva vemo, da spremlja človeka v vseh obdobjih njegovega življenja in da je tesno povezan z družbenim razvojem. Je del človekovega bivanja in delovanja. Plesna vzgoja je v zgodnjem obdobju človekovega razvoja kompleksna, saj ne povezuje samo fizičnih in estetskih vrednot, ampak tudi intelektualne in socialne.
Jana Kovač Valdés

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.