Klavir sodi v skupino glasbil s tipkami. Njegov osrednji del je klaviatura, po kateri glasbenik igra s pritiski prstov. Današnji klavirji imajo 88 tipk, oziroma 7 oktav. Po načinu proizvajanja zvoka se klavir uvršča med kordofone inštrumente, katerih zvok nastane z vibriranjem ene ali več strun. Strune so skrite v resonančnem trupu in vpete v železni okvir. Glasbenik, ki igra na klavir, se imenuje pianist.
Klavir ima široke dinamične razsežnosti, saj lahko zveni nežno ali pa mogočno kot cel orkester.
Klavir je eno najbolj razširjenih glasbil. Najdemo ga v različnih glasbenih zvrsteh.

Oddelek
Klavir

Vrsta programa
Za otroke

Starost
7 - 9 let

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Danes se srečujemo s klavirji in pianini različnih velikosti. Razlikujejo se po dolžini. Pravi koncertni klavir meri v dolžino okoli 275 cm, salonski okoli 200 cm, krajši klavirji pa do 170 cm. Pianino je pokončni manjši klavir različnih višin.
Klavir je inštrument, ki je globoko vpet v evropsko kulturno zgodovino.
Je eden od nosilcev razvoja klasične glasbe. Evropska umetnost, kultura in zgodovina so področja, na katerih temeljijo človeške vrednote in pričajo o našem obstoju. Klasična glasba s klavirsko ustvarjalno in izvajalsko dediščino predstavlja pomemben del teh temeljev. Pouk klavirja vpliva na razvoj mlade osebnosti in učencu pomaga najti mesto v prostoru ter času. Je mnogo več kot le razvoj veščin.

Zgodovina klavirja

Predhodniki klavirja so bili čembalo, špinet, klavikord in drugi inštrumenti s tipkami. Prvi klavir je leta 1708 v Firencah izdelal izdelovalec glasbil Bartolomeo Cristofori. Poimenoval ga je pianoforte, ker je s svojim mehanizmom lahko ustvaril dinamiko od piano do forte, kar na predhodnih inštrumentih s tipkami ni bilo izvedljivo. Njegov novi mehanizem je omogočil, da je bilo glede na jakost udarca kladivca po struni možno igrati tiho in glasno.

Klavir v današnji obliki poznamo le dobrih 100 let. V obdobju klasicizma in še zlasti kasneje v romantiki je zaradi polifoničnosti in drugih lastnosti klavir postal izredno zanimiv tako za skladatelje kot tudi za glasbenike. V začetku 19. stoletja je bil eden izmed najbolj priljubljenih inštrumentov. Prisoten je bil na koncertnih odrih pa tudi pri domačem hišnem muziciranju. Skoraj vsaka hiša v tem obdobju je imela klavir, pouk klavirja pa je bil sestavni del vzgoje.

Pojem virtuoznega pianista je ustoličil madžarski pianist, skladatelj in dirigent Franz Liszt in klavir postavil na kraljevski prestol, ki ga drži še danes. Za ustvarjalce kot tudi poustvarjalce je eden najprivlačnejših inštrumentov.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja klavirja priporočamo starost od 7 do 9 let. Po dopolnjenem 9. letu starosti za otroka učenje klavirja ni prepozno, vendar je zaradi realizacije učnega načrta, da otrok do konca osnovne šole predela snov 8 razredov, to težje izvedljivo.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Klavir
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč glasbena obdobja od baroka do moderne.

Učenje klavirja traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre ter pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Pri pouku klavirja je v ospredju utrjevanje koncentracije in krepitev glasbenega spomina.

Namen in cilji poučevanja so:

 • prebujanje interesa za glasbo,
 • spoznavanje osnovne tehnike in zakonitosti igranja na klavir,
 • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
 • razvoj motoričnih spretnosti,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in delovnih navad,
 • utrjevanje koncentracije in glasbenega spomina,
 • igranje v skupinah in različnih zasedbah,
 • spodbujanje javnega nastopanja,
 • spodbujanje socialne interakcije in empatije,
 • igranje v skupinah in različnih zasedbah v šoli,
 • oblikovanje odnosa do glasbe in s tem do splošne glasbene kulture.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola ne omogoča izposoje klavirja, pač pa se na začetku šolskega leta učenci lahko posvetujejo s svojim pedagogom o nakupu ali kje so možnosti izposoje zanje primernega inštrumenta.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.