Po načinu proizvajanja zvoka se harmonika uvršča med aerofone. Za svoje delovanje uporablja princip prosto nihajočega jezička, ki s pomočjo zraka v harmoniki proizvaja ton. Ob tem nastane zvočni stolpec, ki zaniha. Za posamezni ton se uporabljata dva jezička, eden zveni pri odpiranju, drugi pri zapiranju meha.

Poimenovanje inštrumenta izvira iz grške besede αρμονχός-harmonikós, kar pomeni uglašen, sozvočen in skladen.
Na naši glasbeni šoli poučujemo kromatično harmoniko. Ta harmonika ima na desni strani tipke ali gumbe, na levi strani pa v več vrstah razporejene basovske gumbe. S pritiskom na gumb in odpiranjem ali zapiranjem meha izvajamo osnovne tone in akorde. Zaigrani akordi na manjših harmonikah so durovi, molovi in dominantni septakordi, pri večjih inštrumentih pa že tudi zmanjšani septakordi. Pri harmoniki s tretjim manualom, torej z melodijskimi (baritonskimi) basi v C - ali B - sistemu, lahko igramo posamezne tone v več oktavah.

Oddelek
Harmonika in orgle

Vrsta programa
Za otroke

Starost
7 - 9 let

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Za spremembo višine in barve zvoka so nad tipkami, gumbi in basi razporejeni registri. Pri novejših modelih harmonik so registri pritrjeni tudi na zgornjem delu zvočne škatle. Izvajalec jih lahko preklaplja z brado, zato se imenujejo bradni registri.

Harmonika se po doseganju umetniške ravni enakovredno kosa z drugimi glasbili.

Pri nas se je uveljavil izraz koncertna klasična harmonika. Vse pogosteje se jo imenuje tudi akordeon.

Za vsestranski glasbeni razvoj učencev je pomemben izbor ustrezne literature. Največjega pomena za uveljavljanje inštrumenta je igranje izvirnih skladb, ki so začele množično nastajati v šestdesetih letih 20. stoletja. Seveda pa se posega tudi po priredbah skladb iz starejših obdobij, kot so renesansa, barok, rokoko in klasicizem. Za te skladbe je primernejše igranje z melodijskimi basi.

Harmonika je eden najmlajših inštrumentov. S svojo izvirno literaturo in visoko poustvarjalno umetniško ravnijo se navkljub mladosti enakovredno kosa z drugimi glasbili.

Harmonika za otroke je manjši inštrument, ki je z velikostjo in trdoto gumbov ter razmakom med njimi prilagojen otroški roki.

Zgodovina harmonike

Čeprav je harmonika mlado glasbilo, ima starodavnega kitajskega prednika; to je 3000 let stara ustna harmonika, imenovana šeng ali kitajske orglice.

Prvo harmoniko, ročno aeolino (Handäoline), je patentiral Nemec Christian Friedrich Ludwig Buschmann leta 1822 v Berlinu. Eno izmed največjih prelomnic v razvoju današnje harmonike pa predstavlja patent dunajskega izdelovalca klavirjev in orgel Cyrilla Demiana, ki je leta 1829 razvil inštrument z enojnim ročnim mehom, tipkami in prosto nihajočimi jezički. Imel je dva spremljevalna akorda. Cyrill Demian ga je poimenoval accordion.

Razvoj inštrumenta je nato šel preko različnih modelov in izboljšav, sedanjo podobo pa je dobil v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Razvoj literature in kultura igranja sta dvignila izvajalsko kakovost. Mnogi sodobni komponisti so v tesnem sodelovanju z vodilnimi harmonikarji ustvarili dovolj velik repertoar pedagoške kot tudi koncertne literature. S tem so omogočili vrhunski razvoj inštrumenta.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja harmonike priporočamo starost od 7 do 9 let.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Klavir
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč glasbena obdobja od baroka do moderne.

Učenje harmonike traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre ter pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Pri pouku harmonike učenci spoznavajo harmonikarsko originalno literaturo, kakor tudi priredbe iz različnih stilnih obdobij.

Namen in cilji poučevanja so:

 • razvoj izvajalske spretnosti in koordinacije gibanja,
 • spoznavanje različnih tipov in modelov harmonik,
 • odkrivanje diskanta, basov, meha ter registrov,
 • učenje dihanja z glasbo in doživljanje ritma,
 • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
 • spodbujanje igranja brez notnega teksta na podlagi improvizacije,
 • analitično obvladovanje notnega teksta v kompozicijskem, oblikovnem in stilnem smislu,
 • pravilno in celovito zaznavanje notnega besedila,
 • spodbujanje javnega nastopanja, socialne interakcije in empatije,
 • predstavitev različnih možnosti skupinskega muziciranja,
 • spodbujanje vseživljenjske udeležbe pri glasbenih aktivnostih.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola učencem omogoča izposojo inštrumenta, primernega njihovi velikosti. Po posvetu s pedagogom si ga učenci lahko izposodijo na začetku šolskega leta.

Prispevek za izposojo inštrumenta na leto: 120,00 eur

Prispevek se poravna v dveh obrokih, in sicer v mesecu novembru in marcu.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.