Koncertna harfa je eno največjih orkestrskih glasbil.
Harfa je kromatičen in harmonski inštrument, s katerim harfist lahko izvaja obširen opus klasičnih skladb. Gre za tehnološko napreden inštrument, ki ga odlikuje uporaba pedalov. Z njimi harfist spreminja višino tona strun. Poleg osnovnega položaja imajo pedala še dva, od katerih en zviša, drugi pa zniža ton strune za polton. Vsak pedal koncertne harfe vpliva na uglasitev vseh strun enega tonskega razreda in jih po tem tudi poimenujemo (npr. C pedal).
»Harfa pomeni v glasbi to, kar pomeni glasba v življenju ljudi.« Carlos Salzedo, utemeljitelj sodobne harfne igre

Oddelek
Kitara in harfa

Vrsta programa
Za otroke

Starost
7 - 9 let
keltska harfa: 7 let
pedalna harfa: 9 let

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Danes je harfa pomemben solističen, komorni in orkestrski inštrument.
Prisotna je v širokem spektru glasbenih zvrsti, npr. v filmski glasbi, glasbeni komediji, jazzu in new age-u.
Je eden od nosilcev razvoja klasične glasbe. Evropska umetnost, kultura in zgodovina so področja, na katerih temeljijo človeške vrednote in pričajo o našem obstoju. Klasična glasba s klavirsko ustvarjalno in izvajalsko dediščino predstavlja pomemben del teh temeljev. Pouk klavirja vpliva na razvoj mlade osebnosti in učencu pomaga najti mesto v prostoru ter času. Je mnogo več kot le razvoj veščin.
Začetniki pričnejo z učenjem na majhni keltski harfi. Pri igranju imata obe roki enakovredni nalogi. Učenje je najprej ločeno za vsako roko posebej, ko pa obe roki osvojita svoje naloge, se pri igranju združita. V 3. ali 4. razredu glasbene šole učenci pričnejo igrati na pedalno harfo. Pri tem se pri igranju z rokami pridružita še obe nogi. Pri pouku v glasbeni šoli spodbujamo tudi igranje v komornih sestavih, kot so duo ali trio harf, zasedbe z različnimi inštrumenti ipd.

Zgodovina harfe

Harfa je eden najstarejših inštrumentov z bogato zgodovino razvoja, ki sega v četrto tisočletje pred našim štetjem. Takratne harfe še niso imele močnega sprednjega stebra, ki bi zdržal veliko tenzijo strun (bile so v obliki loka), zato so imele zelo malo strun.

Harfa s sprednjim ravnim stebrom se je najprej pojavila med 8. in 10. stoletjem v srednjeveški zahodni Evropi. Nanje so lahko napeli 10 ali 11 strun. Prve harfe z votlo resonančno desko, ki je okrepila zven instrumenta, pa segajo v 14. stoletje na Irsko. Te harfe so bile konstrukcijsko močnejše. Imele so večji steber in močnejši lok, zato so lahko nanje napeli od 30 do 36 strun.

Inštrument je bil v srednjem veku in renesansi v Evropi zelo popularen. Razvile so se mnoge različice in se razširile tudi po evropskih kolonijah. Posebno priljubljen je bil v Latinski Ameriki. Iz renesanse in baroka izvirajo tudi prve zapisane skladbe za harfo.

S spremembo glasbenih stilov od 17. stoletja dalje se je zaradi uporabe kromatičnih tonov evropska diatonična harfa postopoma začela razvijati v sodoben inštrument. Jakob Hochbrucker iz Nemčije je leta 1697 prvič predstavil pedalni sistem. Leta 1811 so ga nadgradili na sistem pedal z dvojnim delovanjem, ki ga je patentiral Sébastien Erard. Z razvojem pedalnega sistema z dvojnim delovanjem so se možnosti igranja na harfo še razširile.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja harfe priporočamo starost od 7 do 9 let.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Harfa
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč glasbena obdobja od baroka do moderne.

Učenje harfe traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre ter pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Učenci se spoznajo z inštrumentom in z njim razvijajo željo po izražanju z glasbo.

Namen in cilj poučevanja so:

 • spoznavanje osnovne tehnike in zakonitosti igranja na harfo,
 • prebujanje motoričnih spretnosti,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in delovnih navad,
 • odkrivanje glasbenega izražanja s posnemanjem, improvizacijo in brez notnega zapisa,
 • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
 • pravilno in celovito razumevanje notnega zapisa,
 • utrjevanje koncentracije in glasbenega spomina,
 • spodbujanje javnega nastopanja, socialne interakcije in empatije,
 • izoblikovanje in krepitev samopodobe ob nastopih ali tekmovanjih,
 • igranje v skupinah in različnih zasedbah v šoli ali izven,
 • spodbujanje vseživljenjske udeležbe pri glasbenih aktivnostih.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Izposoja harfe na šoli ni možna. Šola učencem v višjih razredih omogoča vadenje pedalne harfe na šolskem inštrumentu v prostorih Konservatorija na Vegovi 7. O tem se učenci posvetujejo in dogovorijo s pedagogom na začetku šolskega leta.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.