Mladinski pevski zbor naše glasbene šole je bil ustanovljen leta 2014 in si je že v prvem letu delovanja pridobil posebno mesto in umetniško veljavo v glasbeni šoli. V zboru pojejo pevci starosti od 10 do 18 let, pridruži pa se lahko vsak učenec glasbene šole, ki ga zanima in veseli petje na visoki umetniški ravni ter ima rad dobro družbo glasbeno sorodnih duš.

Pod vodstvom prof. Marte Sojar Voglar zbor z raznolikimi koncerti navdušuje javnost, svojo kakovost pa dodatno potrjuje z uspehi in zlatimi plaketami na zborovskih tekmovanjih tako v Sloveniji (regijsko tekmovanje 2015 in državno tekmovanje Zagorje ob Savi 2016, 2018) kot tudi v tujini (Slovakia Cantat, Bratislava, 2019). V šolskem letu 2022/23 je zbor vodila Petra Ivančič, od jeseni 2023 pa deluje pod vodstvom Uršule Jašovec.

Oddelek
Petje

Članstvo
Izbirno

Velikost zbora
30 - 40 otrok

Člani zbora se vsako leto družijo na intenzivnih vajah, čemur pravimo kar pevski vikend. Redno sodelujemo tudi pri skupnih projektih še z drugimi orkestri in zbori Konservatorija ter pripravljamo izmenjalne koncerte z glasbenimi in osnovnimi šolami. Redno sodelujemo z glasbenima organizacijama JSKD in Zveza glasbenih šol Slovenije. Največja želja pevcev in zborovodkinje v bližnji prihodnosti pa je ponovno potovanje in koncertiranje na festivalih in tekmovanjih v tujini.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.