Vodjo oddelka, Janka Volčanška, lahko kontaktirate na email naslov janko.volcansek@kgbl.si ali preko spodnjega kontaktnega obrazca.

Predstavnik staršev
Oddelek nima svojega predstavnika staršev.

Sporočilo za vodjo oddelka