Oddelek za korepeticije in d. p. klavir je eden najštevilčnejših na naši šoli, tako po številu dijakov kot tudi po številu profesorjev. Prav ta specifika daje našemu delu poseben pečat, ki je zaradi tega zelo raznoliko in hkrati polno izzivov. Številčnost v našem oddelku narekuje posebno vrsto prilagodljivosti, katere smoter je najti pravi pristop k razvoju in napredku dijaka posameznika skozi okvir predpisanih učnih načrtov in odmerjenih učnih ur.

Delo korepetitorja, ki poleg rednega tedenskega dela z dijakom vključuje tudi umetniško sodelovanje pri doseganju dijakovih izvajalskih dosežkov na šolskih nastopih, izven šolskih koncertih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, snemanjih ter avdicijah in sprejemnih izpitih na Akademiji za glasbo v Ljubljani in v tujini, poleg strokovnosti zahteva tudi veliko mero predanosti in razumevanja. Vse te številne preizkušnje stkejo posebno vez prav z vsakim dijakom. V občutljivem štiriletnem obdobju najstništva, ko jim stojimo ob strani na zahtevni poti samouresničitve, dozorevanja in prizadevanj k odličnosti, je to posebno poslanstvo nagrajeno z osebnim zadoščenjem, ko opazujemo, kako vsak dijak razvije svoj osebni potencial, pa naj bo to razcvet v profesionalnega glasbenika, solista, člana svetovno uveljavljenih ansamblov ali pa najde svojo profesionalno pot na drugem področju in ostane razumevanje glasbe in izkušnja z njo le vseživljenjska popotnica duhovnega bogastva.

Poleg korepeticij večina pianistov našega oddelka poučuje tudi klavir kot dopolnilni predmet. Gre za obvezni predmet za vse dijake na vseh smereh razen za tiste, ki se učijo klavir kot glavni predmet. Dijaki poleg skladb za klavir solo lahko igrajo v duetu štiriročno, spremljajo kolege soliste ali celo lastno petje – tudi na javnih prireditvah v domačem kraju – pišejo spremljave priljubljenim melodijam, učijo se improvizacije, napišejo ter igrajo aranžmaje skladb, ki so priredbe različnih jazzovskih slogov, narodno-zabavnih skladb, popevk ali narodnih pesmi. Marsikdo svojo prvo skladbo napiše prav za klavir, morda celo doživi premiero na javnem nastopu izpod prstov kolega pianista na šoli. Če že morajo obstajati pravila in jih je možno tudi kršiti, je to najbolj občutno prav na našem oddelku. ‘Prvi koraki’ in ‘beyerji’ ter stigma predmeta kot nekaj nepomembnega – vse to je na našem oddelku že davno preseženo. Profesorji kolegi se povezujemo z izmenjavo idej ter nasvetov, organizacijo skupnih nastopov in podporo pri izbiri zanimivega repertoarja. Organiziramo tudi seminarje, ki krepijo spretnosti ob klavirju s širšim razumevanjem glasbene invencije. Predvsem je to prostor, kjer se lahko snidejo in podprejo dijaki z različnih oddelkov in z različnimi glasbenimi okusi, dijaki iz istega oddelka se povežejo zunaj okvirov tekmovalnosti. Dijaki tako ob klavirskih skladbah zorijo v celostne (glasbene) osebnosti: razvijajo glasbeno in splošno razgledanost, kolegialnost, pozitiven odnos do predmetov na gimnazijskem programu, okrepijo samopodobo ob pogovorih z mentorji in na nastopih, kjer je manj pritiska kritikov ter tako osmišljajo svojo življenjsko pot.

Delo pianistov korepetitorjev na dveh oddelkih plesnega programa konservatorija obsega korepetiranje skupinskega pouka vseh razredov baletne šole (1. – 6.) in vseh letnikov (1. – 4.) srednje baletne šole. Na oddelkih baletne in srednje baletne šole je zaposlenih 7 pianistov. Za razliko od korepetitorjev pri individualnem pouku smo pianisti pri pouku baleta prisotni ves čas trajanja učne ure in skozi vso šolsko leto. Ker je naša naloga slediti učencem in dijakom ter igrati glasbo, ki je za določeno vajo tisti dan najbolj primerna, pianisti na oddelku večinoma improviziramo in le redko igramo iz not.

Na srednji stopnji poleg klasičnega baleta korepetiramo predmete: repertoar, sodobna plesna tehnika, karakterni plesi in stilni plesi. Redno korepetiramo baletne seminarje, ki jih organizira KGBL. Naše delo zajema: pomoč učiteljem in profesorjem baleta pri izbiri glasbe ter pripravi in obdelavi glasbenih posnetkov za nastope in tekmovanja, korepetiranje dijakov in učencev na nastopih, predstavah in baletnih produkcijah, izdelava videov za predstave, pomoč pri izdelavi in predelavi kostumov in rekvizitov, tehnična pomoč pri predstavah, baletnih produkcijah in tekmovanjih ter pomoč v zaodrju pri nastopih. Večina pianistov na oddelku poučuje tudi dopolnilni predmet klavir.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.