Šolanje na oddelku za jazz in zabavno glasbo našega konservatorija je edinstveno, saj predstavlja edino možnost formalnega izobraževanja na področju jazza in zabavne glasbe. Program je na zelo visoki kakovostni ravni, saj večina dijakov po končanem izobraževanju uspešno opravi sprejemne izpite na eni ali celo več univerzah po svetu.

Priznani in vrhunsko usposobljeni profesorji našega oddelka skrbijo za celovit razvoj dijaka. Narava pedagoškega procesa temelji tako na vzpodbujanju kreativnosti in inovativnosti posameznika kot na tehničnem obvladovanju inštrumenta oz. vokala.

Poleg inštrumenta ali vokala ter skupinske igre - ansambla – poučujemo tudi strokovno-teoretične predmete, kar dijakom zagotavlja vse potrebno znanje, da lahko kot inštrumentalisti, avtorji skladb ali aranžerji delujejo v različnih glasbenih zasedbah na profesionalnem ali po želji ljubiteljskem nivoju. Cilj je, da s pridobljenim znanjem čim bolje prispevajo k razvoju in ohranjanju glasbene kulture v Sloveniji.

Modul C: jazz/zabavna glasba je program umetniške gimnazije. Šola ponuja gimnazijsko izobraževanje, kar po končanem šolanju dijakom omogoča opravljanje splošne mature in odpira možnosti študija tudi na drugih področjih, ne samo glasbenih. Lahko pa ta program obiskujejo tudi kot vzporedni program tisti dijaki ki želijo biti vpisani na drugo matično srednjo šolo.

Za učenje jazza in zabavne glasbe smo dobro opremljeni. Konservatorij ima 3 koncertne dvorane in učilnice, namenjene individualnemu pouku in vadbi. Večina učilnic je tehnološko popolnoma opremljenih, v njih so za vajo na voljo šolski inštrumenti, kot so klavir, bobni, kitarski ojačevalci in podobno. V času šolanja imajo dijaki priložnost uporabe šolskega studia in produkcijske učilnice, saj je glasbena tehnologija del kurikuluma. V šolski knjižnici pa je na voljo tudi bogato notno gradivo za posamezne inštrumente.

Oddelek večkrat na leto organizira javne nastope malih zasedb in big banda, na katerih se predstavijo vsi dijaki. Pri nekaterih projektih dijaki sodelujejo tudi z različnimi kulturnimi inštitucijami izven šole, kot je Big Band RTV Slovenija, Jazz festival Ljubljana in drugi.

Oddelek je vključen tudi v program izmenjav Erasmus, v okviru katerega imajo dijaki možnost obiskati sorodne oddelke tudi po drugih državah Evropske unije, kot so npr. Nizozemska, Finska, Nemčija...

Vsi radovedni učenci, ki jih zanima zvrst jazza in zabavne glasbe, nas lahko bolje spoznajo na dnevu odprtih vrat, ki ga na šoli organiziramo enkrat letno, običajno v prvi polovici meseca decembra. Takrat si lahko ogledajo šolo, spoznajo delovni proces, profesorje in se z njimi tudi pogovorijo.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.