Na našem oddelku poučujemo tako klavirsko kot tudi gumbno kromatično harmoniko. Glede na tip in model harmonike izberemo ustrezno literaturo. Na šoli imamo inštrumente, ki so primerni za pouk in za vadenje. Dijaki izvajajo staro glasbo, predvsem iz obdobja baroka, in originalne skladbe, napisane od 60-ih let prejšnjega stoletja dalje.

Naši dijaki nastopajo na internih in javnih nastopih v šoli in tudi izven nje. Tekmujejo na državnem tekmovanju TEMSIG in mednarodnih tekmovanjih, kjer posegajo po najvišjih mestih. Izobraževalno pot dijaki nadaljujejo na Akademiji za glasbo v Ljubljani in na glasbenih akademijah v tujini.

Orgle so inštrument, ki z več kot 2000-letno tradicijo vedno navdihujejo mlade glasbenike. Z izgradnjo nove šole na Ižanski cesti so konec leta 2008 svoj prostor dobile tudi nove dvomanualne mehanske orgle Orglarstva Močnik s 15 registri, septembra 2009 pa je na našem konservatoriju na novo zaživel tudi orgelski oddelek.

K nam prihajajo dijaki iz različnih koncev države, ki jih navdušuje »kraljica instrumentov«. V Sloveniji opažamo interes za učenje orgel, a je le malo glasbenih šol, ki se lahko ponašajo z lastnim mehanskim inštrumentom. Pri nas smo lahko na to ponosni. Imamo res kvaliteten in natančen inštrument za pouk in vadenje, kar se kaže tudi v dobrih rezultatih: zelo uspešni maturitetni rezultati, uspehi na tekmovanjih in na sprejemnih izpitih na glasbenih akademijah. Pohvalimo se lahko z uspešnimi nastopi tako na šoli kot tudi drugod – poleg rednih šolskih nastopov organiziramo koncerte tudi po bližnjih cerkvah v Ljubljani in okolici.

Orglavci lepo sodelujejo tudi z ostalimi inštrumentalisti v komornih zasedbah, z dijaki harmonike pa vsako leto skupaj organiziramo javne nastope.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.