Tuba je velik inštrument iz družine basovskih trobil z ventili. Nanjo igramo tako, da z ustnicami vibriramo oz. trobimo v ustnik kotlaste oblike. Višino tonov spreminjamo s pihanjem in s pomočjo ventilov. Večinoma imajo tube več kot 3 ventile, celo 5 ali 6, ki pa so namenjeni igranju nižjih tonov. Notni zapis je v basovskem ključu. Glasbeniku, ki igra na tubo, rečemo tubist.
Tuba ima čudovito toplino in bogastvo tona.
Tuba je pomemben inštrument v simfoničnih in pihalnih orkestrih. V simfoničnem orkestru večinoma igra samo ena basovska tuba. Njeno mesto v orkestru je v kvartetu treh pozavn in tube. Tako glasbeniki v zasedbi tudi sedijo. Pogosto se pojavlja še v jazzovskih ansamblih, a je instrument v tej vlogi redko solistično izpostavljen.
Skupna dolžina konično-elipsasto zavitih cevi tube meri med 3,20 in 5,75 m.

Oddelek
Pihala, trobila in tolkala

Vrsta programa
Za otroke in najstnike

Starost
10 – 18 let, lahko tudi prej

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Pri pouku tube učenci spoznavajo inštrument, glasbo in splošno kulturo. Pouk je prilagojen posameznikovi starosti in osebnostnim lastnostim. Ob zahtevani snovi po učnem načrtu učenci na urah igrajo tudi glasbo aktualnih in njim ljubih tematik.
Glede na obliko instrumenta razločujemo dva glavna tipa tub: pravi model tub in helikon.

Zgodovina tube

Različice tub brez ventilov so nastale že v starem veku. Od Egipčanov so jih prevzeli Asirci, Babilonci, Hebrejci, Grki in Rimljani. Latinsko tubus pomeni cev. Predhodniki današnjih tub so različni trobilni instrumenti, med njimi sta serpent in ofikleid.

Nastanek sodobne tube je povezan z iznajdbo trobilnih ventilov v 19. stoletju, kar ji je omogočilo igranje vseh kromatičnih tonov in s tem večji razmah uporabe.

Tubo lahko med trobili enačimo s kontrabasom pri godalih. Leta 1835 je Wilhelm Wieprecht skonstruiral tubo s petimi ventili in dobila je ime basovska tuba.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja tube priporočamo starost od 10 do 18 let. Ob ustrezni telesni razvitosti in fizičnih sposobnostih se ta starostna meja lahko tudi zniža. Eden izmed ključnih dejavnikov za igranje tube so zobje. Pomembno je, da ima otrok že stalne sprednje zobe.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Tuba
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč različna glasbena obdobja.

Učenje tube traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Pri učenju inštrumenta učenci pridobivajo veščine za samostojno izvajanje glasbenih del, igranje v komornih skupinah in orkestrih.

Namen in cilji poučevanja so:

  • spoznavanje osnovne tehnike in zakonitosti igranja tube,
  • razvoj izvajalskih spretnosti, koordinacije prstov, jezika in dihanja,
  • se naučiti oblikovati ton in zanj skrbeti,
  • prebujanje veselja do glasbe,
  • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
  • utrjevanje koncentracije in igranja na pamet,
  • spodbujanje ustvarjalnosti in delovnih navad,
  • spodbujanje javnega nastopanja, socialne interakcije in empatije,

vključevanje v ljubiteljske pihalne, simfonične orkestre in druge zasedbe v širšem okolju.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola učencem začetnikom omogoča izposojo inštrumenta. Po posvetu s pedagogom si ga učenci lahko izposodijo na začetku šolskega leta.

Prispevek za izposojo inštrumenta na leto: 120,00 eur
Prispevek se poravna v dveh obrokih v mesecu novembru in marcu.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.