Rog je glasbilo iz družine trobil. Nanj igramo tako, da z ustnicami vibriramo oz. trobimo v lijast ustnik. Višina tona se spreminja s pihanjem, napetostjo ustnic in s pomočjo treh ali štirih ventilov. Večkrat zavita cev, ki je narejena iz medenine in dolga do 5,5 m, se od ozkega začetka konično razširi v širok odmevnik. Od ostalih trobil se rog razlikuje po tem, da ventile pritiskamo z levo roko. Hornist med igranjem položi desno roko v odmevnik.
Če bi razvili medeninasto cev roga, bi ta bila dolga tudi do 5 metrov in pol.
Inštrument omogoča bogato paleto tonskih barv in ima velik jakostni razpon. Med trobili ima rog največji tonski obseg, ki sega od basovskega do visokega altovskega registra. Rog velja za eno izmed glasbil, ki ga je najtežje igrati. Ob igranju nanj je zaradi zapletene tehnike in potiskanja zraka skozi dolgo cev, potrebna velika mera vzdržljivosti.

Oddelek
Pihala, trobila in tolkala

Vrsta programa
Za otroke

Starost
9 - 11 let

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Hornisti dandanes igrajo na več vrst različkov roga, kot so enojni in dvojni rog, dunajski rog, Wagnerjeva tuba in na historične rogove brez tipk, npr. lovski, baročni in invencijski rog. Najpogosteje je uporabljen dvojni F/B rog, ki omogoča izvajanje zahtevnih, solističnih in orkestrskih partov.
Z mehkim zvokom roga lahko preprosta melodija deluje blago in hkrati dviga duha.

Rog ima zelo vidno vlogo v simfoničnih in pihalnih orkestrih. Poslušalci ga prepoznajo po mehkem in toplem zvoku, gledalci pa po zanimivem, bleščečem in polžasto zavitem izgledu.

Skladatelji rog radi uporabljajo v klasični in filmski glasbi, kjer mu namenjajo številna solistično izpostavljena mesta. Zvok roga se čudovito poveže z glasom ali ostalimi skupinami inštrumentov. Najlepše zazveni, ko zaigra celotna sekcija rogov.

Glasbeniku, ki igra na rog, rečemo rogist ali tudi hornist.

Zgodovina roga

Rog je svoj prvi velik razcvet in razvoj doživel v 17. stoletju na francoskih dvorih. Iz tega izhaja tudi ime francoski rog. Približna oblika današnjega roga z dvainpolkrat zavito cevjo se je pojavila v Franciji okoli leta 1660. Zaradi razmerja med dolžino in širino cevi je bilo tedaj mogoče na rog zaigrati večje število tonov, kot pa na do tedaj znane signalne inštrumente iz živalskih rogov. Za lovski rog ("cor de chasse") so nastale številne večglasne fanfare in signali za različne priložnosti na dvorih in lovu.

Odmevnik inštrumenta so najprej držali navzgor. Od 18. stoletja dalje pa so ga pomaknili nižje in vanj vstavili roko, s katero so lahko z dušenjem spreminjali višino tonov. Zvok je ob tem postal temnejši in bolj pojoč. Zaradi te inovacije je rog postal zelo priljubljen pri skladateljih. Rezultat so bili številni zahtevni koncerti iz obdobja baroka, klasicizma in romantike. V tem času je inštrument dobil redno mesto v orkestrskih, opernih in komornih delih.

Z izumom ventilov v 19. stoletju je bila odpravljena težava izenačitve zvoka med dušenimi in odprtimi toni. Rog je postal tehnično gibkejši in intonančno zanesljivejši. Omogočeno je bilo igranje vseh kromatičnih tonov.

Rogove z ventili so začeli uvajati v orkestre v dobi romantike. Po tem obdobju je rog začel dobivati vse pomembnejšo vlogo v orkestrih in se uveljavil kot solistični inštrument.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja roga je priporočena starost od 9 do 11 let. Pomembno je, da ima otrok že stalne sprednje zobe in dovolj razvita dihala (pljuča). Če začetek učenja roga za otroka še ni priporočljiv, mu svetujemo pouk kljunaste flavte za eno leto. V tem času otrok pridobi osnovno glasbeno znanje, spozna osnove preponskega dihanja, postavitev prstov in notni zapis. Vse to s pridom uporabimo in nadgradimo pri nadaljnjem pouku roga.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Rog
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč različna glasbena obdobja.

Učenje roga traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Pouk inštrumenta poteka individualno, kar omogoča prilagajanje posameznikovi starosti in osebnostnim lastnostim.

Namen in cilji poučevanja so:

  • spoznavanje osnovne tehnike in zakonitosti igranja roga,
  • spodbujanje ustvarjalnosti in delovnih navad,
  • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
  • razvoj izvajalskih spretnosti, koordinacije prstov, jezika in dihanja,
  • se naučiti oblikovati ton in zanj skrbeti,
  • vzpostavitev povezav pri razvoju glasbenega mišljenja in posluha,
  • prebujanje veselja do glasbe,
  • utrjevanje koncentracije in igranja na pamet,
  • spodbujanje javnega nastopanja, socialne interakcije in empatije,
  • vključevanje v ljubiteljske godalne, simfonične orkestre in druge zasedbe v širšem okolju.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola učencem začetnikom omogoča izposojo inštrumenta, primernega njihovi velikosti. Po posvetu s pedagogom si ga učenci lahko izposodijo na začetku šolskega leta.

Prispevek za izposojo inštrumenta na leto: 120,00 eur
Prispevek se poravna v dveh obrokih, in sicer v mesecu novembru in marcu.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.