Pogoj za vpis je primerna starost učenca, zdrav in razvit vokalni organ, fizične dispozicije za petje ter glasbena nadarjenost. Glasbeno nadarjenost in ustreznost učenec izkaže s ponavljanjem ritma in melodije.

Preizkusi nadarjenosti potekajo 3. teden meseca maja za naslednje šolsko leto.

Priporočljivo je, da ima učenec že nekaj predhodnega glasbenega znanja izobraževanja. (4 leta izobraževanja).

Več informacij o vpisu

Bodite obveščeni